Chính quyền địa phương lại áp giá bồi thường là 6 nghìn đồng/m2 (giá rừng phòng hộ), trong khi đó các hộ lân cận xung quanh tôi lại áp giá bồi thường là 19 nghìn đồng/m2 (giá rừng cây lâu năm). Vâỵ thì như thế nào là rừng phòng hộ? Chính quyền địa phương làm vâỵ là theo quy định nào mà áp giá như vậy?

Mong luật sư cho tôi biết.Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật đất đai của Công ty Luật Minh khuê.

                                                       Câu hỏi ngày 22-08-2015

                                                    LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI GỌI:1900 6162

Trả lời:

Chào bạn vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

 

Căn cứ pháp lý:

Luật Đất đai năm 2013

Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về giá đất

Nội dung trả lời:

Căn cứ vào quy định tại Điều 4 của Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 có quy định:

Điều 4. Phân loại rừng

Căn cứ vào mục đích sử dụng chủ yếu, rừng được phân thành ba loại sau đây:

1. Rừng phòng hộ được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hoà khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường, bao gồm:

a) Rừng phòng hộ đầu nguồn;

b) Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay;

c) Rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển;

d) Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường;

2. Rừng đặc dụng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gen sinh vật rừng; nghiên cứu khoa học; bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh; phục vụ nghỉ ngơi, du lịch, kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường, bao gồm:

a) Vườn quốc gia;

b) Khu bảo tồn thiên nhiên gồm khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh;

c) Khu bảo vệ cảnh quan gồm khu rừng di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh;

d) Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học;

3. Rừng sản xuất được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh gỗ, lâm sản ngoài gỗ và kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường, bao gồm:

a) Rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

b) Rừng sản xuất là rừng trồng;

c) Rừng giống gồm rừng trồng và rừng tự nhiên qua bình tuyển, công nhận.

Như vậy rừng phòng hộ là loại rừng đáp ứng đủ những điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Căn cứ vào quy định tại Điều 74 của Luật Đất đai năm 2013 có quy định như sau:

"Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất
1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.
2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật."

Căn cứ vào Điều 15 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP có quy định:

"Điều 15. Xác định giá đất cụ thể

1. Căn cứ nguyên tắc định giá đất quy định tại Điều 112 của Luật Đất đai, phương pháp định giá đất quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 4 của Nghị định này và kết quả tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể.

2. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ đối với các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê."

Như vậy UBND Tỉnh là chủ thể có thẩm quyền quyết định về giá đất theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên việc đưa ra mức giá cụ thể đều phải dựa trên những nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Do bạn không cung cấp những thông tin cụ thể, nên chúng tôi không thể xác định giá đất do UBND cấp tỉnh nơi bạn cư trú đang quy định về giá đất rừng phòng hộ và giá đất trồng cây lâu năm. Bạn muốn biết rõ thông tin vui lòng liên hệ: 1900 6162

Cảm ơn bạn tin tường sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi.

Trân trọng ./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI.