Ông nội lại sang tên tất cả đất cho người con út, bao gồm cả phần đất cho 2 đứa con thứ. Người con út cứ đem giấy cnqsd đất đó đi vay ngân hàng mà kiên quyết không chịu tách đất cho 2 người con thứ. Những người con gái còn lại quyết định họp gia đình ( có biên bản), bà nội, các con trai ( có người con út) , con gái trong gia đình cùng thống nhất ký tên xác nhận là ông nội có cho 2 người con thứ mỗi đứa 1 nền nhà. Em muốn hỏi trường hợp như vậy thì 2 người con thứ phải làm như thế nào để được tách phần đất nền nhà đó ra để được cấp giấy cnqsd đất hợp pháp.

Người gửi : Võ Thị Chen

Luật sư trả lời: