Nhưng khi tiến hành đo diện tích đất thì thiếu đi 4 tất nên ban kiểm kê lập biên bản đã kiễm kê tài sản nhưng không cho kí hẹn hôm sau về điều chỉnh diện tich đất sau đó mới kí. Nhưng đến ngày 6. 6. 2018 ubnd huyện đã xác định được phần đất mất đi thuộc bên trái của thửa đất rồi hẹn 7. 6. 2018 xẽ đem biên bản đến nhà chi kí nhưmg lúc đến thi lại yêu cầu chủ hộ phải cho kiểm kê tài sản lại với lý do là chênh lệch đất đai, nên chủ hộ không đồng ý với lý do da kiểm kê đợi xác thực phần đất chênh lệch rồi ký tên, và yêu cầu nếu kiểm lại phải có biên bản cụ thể và phải kiểm lại toàn bộ nhữg hộ dân xung quanh như vậy là đúng hay sai. Đoàn kiểm kê không đồng ý nên lập biên bản với nội dung chủ họ không đồng ý cho kiểm kê. Vậy kq kiểm kê hôm trước có được bảo lưu hay không. Kih mong ls giúp đở.

Người gửi : Trương Thị Mỹ Thành

Luật sư trả lời: