Tôi sinh sống tại xã Eatam, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Gia đình tôi có một lô đất rộng khoảng 2ha là của ba mẹ tôi tự khai hoang để lại và trong thời gian sử dụng miếng đất đó gia đình tôi đã tự mở ra một con đường cạnh lô sau một thời gian mọi người xung quanh thấy con đường đó tiện lợi nên đã đi lại con đường đó thường xuyên cho tới bây giờ đã được gần 5 năm, nhưng hiện tại gia đình tôi không muốn giữ lại con đường đó và đã đóng lạ để sử dụng vào mục đích khác. Nhưng mọi người dân xung quanh lại không đồng ý cho gia đinh tôi đóng lại và đã gửi đơn lên Ủy ban nhân dân xã để kiện gia đình tôi vì đã chặn đường đi của họ, nhưng thực chất đoạn đường đó là đất của gia đình tôi không phải của chung của mọi người. Gia đình tôi cũng đã gửi một đơn lên xã xin được giải quyết nhưng xã không đáp ứng yêu cầu của gia đình mà đã ép buộc gia đình mở đường một cách vô lý và không có một chút bồi thường nào.

Vậy tôi xin hỏi làm thế nào để giải quyết việc tranh chấp khi đất gia đình đang sử dụng mà lại bị cho là đất chung của mọi người làm đường đi lại khi gia đình đã nhiều lần giải thích nhưng không một ai chấp nhận? Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: chu văn tuấn

Câu hỏi được biên tập từ 
chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai gọi: 1900 6162

 

Trả lời:

Kính chào bạn Chu Văn Tuấn. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Đất đai năm 2013.

Luật Khiếu nại năm 2011

2. Nội dung phân tích:

Để có thể lấy lại được phần đất mà gia đình bạn đã dùng để làm đường đi và được người dân coi là đường đi chung, gia đình bạn phải chứng minh được phần đất đó nằm trong tổng diện tích đất mà gia đình bạn đã và đang sử dụng ổn định, lâu dài, không có tranh chấp; và việc gia đình bạn mở đường bằng diện tích đất trong phạm vi sử dụng của gia đình là để phục vụ công việc khai thác đất của gia đình chứ không nhằm mục đích phục vụ quần chúng. 

- Nếu như diện tích đất của gia đình bạn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn có thể chứng minh bằng diện tích đất được ghi nhận trong Giấy.

- Nếu như đất của gia đình bạn chưa có Sổ đỏ, thì chắc chắn trong thời gian sử dụng đất, gia đình bạn phải đóng thuế sử dụng đất cho Nhà nước, và bạn có thể chứng minh bằng các biên lai/hóa đơn nộp tiền thuế sử dụng đất. 

- Hoặc bạn có thể xác nhận diện tích đất mà gia đình bạn đang sử dụng bằng bản đồ địa chính của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Bản đồ địa chính quy định chi tiết, cụ thể đến từng thửa đất.

- Bạn có thể xin xác nhận của những người dân xung quanh biết đến việc gia đình bạn mở đường là để phục vụ công việc của gia đình chứ không phải phục vụ nhân dân. 

Việc gia đình bạn đã gửi đơn yêu cầu giải quyết lên Ủy ban nhân dân xã, nhưng nhận được cách giải quyết của Ủy ban nhân dân xã là ép gia đình bạn phải mở đường và không có bồi thường, gia đình bạn không đồng ý với quyết định này của Ủy ban nhân dân xã thì có thể làm Đơn khiếu nại gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, hoặc khởi kiện hành vi của Ủy ban nhân dân xã. Điều 7 Luật Khiếu nại quy định:

"Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

2. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng) thì người khiếu nại khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. 

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

3. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính"

Cũng theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, Ủy ban nhân dân xã không có thẩm quyền thu hồi đất, bồi thường khi thu hồi đất và ép buộc gia đình bạn phải mở đường. Điều 66 Luật Đất đai quy định:

"Điều 66. Thẩm quyền thu hồi đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất."

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./. 

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật MInh Khuê