Đất nhà tôi được nhà nước cấp giấy cnqsdd từ năm 2004, năm 2007 tôi làm đơn xin tách thửa để cắt một phần đất và nhà phía sau cho con gái tôi ở (hiện tại cũng sử dụng lối đi chung này và đã đươc ubnd huyện đồng ý tách thửa và cấp gcnqsdd cho 2 thửa riêng). Tiếu sử lối đi chung được hình thành như sau: Cách đây khoảng 30 năm nó là một con đường liên buôn làng, người đồng bào thường dùng đi lấy nước và làm nương, nay không sử dụng nữa vì họ đã sang nhượng lại hết phần đất cho chúng tôi thụ hưởng. Con đường đó dần trở thành ngỏ cụt, bởi vì xung quanh và phía sau đã bị dân lấn chiếm và hợp thức hóa thành đất riêng của họ. Phần trước con đường giờ chỉ còn một ngõ cụt dùng làm lối đi cho 5 hộ gia đình sử dụng chung. Hiện nay ubnd huyện eakar đã lên kế hoạch trưng thu lại lối đi này để bán sung công quỹ vì lý do không thuộc về ai, như vậy đúng hay sai ?

Kính mong luật sư tư vấn giúp. 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Đất đai của Công ty luật Minh Khuê

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13

Luật khiếu nại năm 2011

2. Luật sư tư vấn:

Dựa trên những thông tin mà bạn cung cấp và các quy định của pháp luật đất đai có quy định về các trường hợp thu hồi đất như sau:

Điều 61. Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

Điều 62. Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Điều 63. Căn cứ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

Điều 65. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

Đối chiếu trường hợp của bạn đã nêu với các quy định trên thì UBND chỉ có thẩm quyền thu hồi đất trong phạm vi từ Điều 61 đến Điều 65 Luật đất đai 2013. Do đó, với lý do thu hồi đất bởi cho rằng " để bán sung vào công quỹ và không thuộc về ai" là hoàn toàn không có cơ sở. Trong trường hợp UBND cấp huyện thu hồi theo đúng quy định của pháp luật với các lý do hợp pháp khác thì khi có quyết định thu hồi cũng là thời điểm phát sinh trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ hoặc tạo lập lối đi phù hợp khác cho các hộ dân, hoặc di rời , tái định cư cho các hộ,... và phải tổ chức lấy ý kiến các hộ gia đình liên quan.

Tuy nhiên, nếu như phía các gia đình không đồng ý với quyết định của UBND cấp huyện thì có thể làm đơn khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình đối với lối đi chung duy nhất này.

"Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

2. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng) thì người khiếu nại khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. 

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

3. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính."

Như vậy, các hộ gia đình có lối đi chung này có thể tiến hành viết và gửi đơn khiếu nại đế Chủ tịch UBND cấp huyện. Nếu như không được giải quyết, bạn có thể gửi đơn khiếu nại lên UBND cấp tỉnh để được xem xét giải quyết, hoặc có thể trực tiếp khiếu nại. Thời hiệu khiếu nại được quy định là 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính theo quy định.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Lối đi chung bị UBND cấp huyện thu hồi để bán ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai về lối đi chung, gọi: 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê