Năm 1975 ông Ngân hi sinh khi đi bộ đội, quyền sử dụng mọi thửa đất của ông Ngân chuyển sang tên bà Thường. Năm 2001, bà Thường qua đời để lại 400m2 đất mà không có di trúc. Từ đó đến nay hai anh em không ai nhắc đến việc chia tài sản nên bố tôi là ông Thắng vẫn giữ nguyên hiện trạng số đất này. Gần đây ông Thắng nghe thông tin là ông Lợi đã tự ý chạy sổ đỏ chuyển số đất trên sang tên ông Lợi (nguồn tin đáng tin cậy và chính xác). Vậy nếu đúng là ông Lợi đã chạy sổ đỏ mang tên mình thì bố tôi là ông Thắng phải làm gì để đòi quyền lợi cho mình? Ông Thắng có nên đề nghị UBND phường cấp lại sổ đỏ mang tên bà Thường để làm căn cứ chia tài sản không? hay phải làm đơn yêu cầu UBND phường thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp cho ông Lợi? Việc chuyển tên sổ đỏ sang cho ông Lợi tôi thiết nghĩ có sự tiếp tay của cán bộ biến chất. Vậy nếu ông Thắng làm đơn kiến nghị mà bị UBND dùng dằng khất lần không giải quyết thì tôi phải làm gì?

Mong Luật Minh Khuê giải đáp sớm. Xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật đất đai của công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả lời

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội

Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

II.GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG:

Về việc chia di sản thừa kế, bà Thường đã chết năm 2001 và không để lại di chúc, như vậy người thừ kế theo pháp luật là ông Thắng và ông Lợi. Và hai người được hướng ½ số tài sản mà bà Thường để lại. Tuy nhiên, hai người đã không thực hiện việc chia di sản thừa kế. theo quy định  tại Điều 645 Luật dân sự 2005 veef  Thời hiệu khởi kiện về thừa kế:

Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Tính đến nay là2015, vậy thì đã hết thời hiệu khởi kiện về việc thừa kế. Ông Lợi không có quyền yêu cầu chia thừa kế hay đòi lại ½ số di sản mà mình được hưởng.

Về việc có tranh chấp giữa ông Thắng và ông Lợi, theo quy định tại điều 202, điều 203 luật đất đai 2013, Điều 88, 89, 90,  nghị định 43/2014 thì hai ông tiến hành hòa giải tại cơ sở, nếu hòa giải không thành tiến hành hòa giải  tại ủy ban nhân dân xã, nếu việc hòa giải không thành, hai bên có thể giải quyết theo hai con đường là một là chọn cơ quan có thẩm quyền hoặc đưa ra tòa án theo thủ tục tố tụng.

Với việc, ông Lợi có hành vi làm giấy chứng nhận quyền sử đất và được sự tiếp tay của cán bộ địa chính và việc này là sai trái. Theo Điều 204 luật đất đại 2013 Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai

1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Như vậy, để bảo vệ quyền lợi của mình, ông Thắng có quyền đơn khiếu nại theo thủ tục tố tụng hành chính.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty luật Minh Khuê