Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật đất đai của công ty luật Minh Khuê.

Mẹ cho con trai đất có liên quan đến con gái không ?

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai gọi:  19006162

 

Trả lời:

Chào bạn! Chúng tôi xin giải đáp cho bạn như sau:

- Về sự đồng ý các thành viên trong gia đình

Nếu quyền sử dụng đất được cấp cho mẹ chồng của chị gái bạn thì khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất không cần sự đồng ý của các con mà chỉ cần theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật đất đai năm 2013và các văn bản hướng dẫn. Nhưng nếu quyền sử dụng đất được cấp cho hộ gia đình (Căn cứ theo sổ hộ khẩu) thì cần tuân thủ quy định sau:

Quyền sử dụng đất được cấp cho hộ gia đình nên việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải tuân theo quy định tại Ðiều 109 Bộ luật Dân sự năm 2005 về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của hộ gia đình:

- Các thành viên của hộ gia đình chiếm hữu và sử dụng tài sản chung của hộ theo phương thức thỏa thuận.

- Việc định đoạt tài sản là tư liệu sản xuất, tài sản chung có giá trị lớn của hộ gia đình phải được các thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý; đối với các loại tài sản chung khác phải được đa số thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý.

Theo quy định trên, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình thì phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên trong hộ gia đình. Hiện nay, việc xác định chủ sở hữu tài sản chung của hộ gia đình được dựa trên căn cứ là “Sổ hộ khẩu” của gia đình. Theo đó, những thành viên có tên trong sổ hộ khẩu gia đình tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền đất mang tên “Hộ gia đình” sẽ là những người có quyền sở hữu/sử dụng chung tài sản đó.

Trân trọng./.

Bô jphanaj tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê