Miếng đất đó mang tên mẹ tôi và bố tôi không biết về việc này, sau này bố tôi đòi phải chia đôi miếng đất đó cho bố tôi thì có được hay không?

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: Lân Phạm

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn luật đất đai ?

Tư vấn luật đất đai trực tuyến, gọi:1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục hỏi đáp của công ty, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

2. Nội dung phân tích:

Thứ nhất: khoản 1 điều 43 Luật hôn nhân và gia đình quy định:

"Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng."

Trong trường hợp này bạn đã mua một miếng đất với mục đích tặng cho riêng mẹ bạn (đất đứng tên mẹ bạn), như vậy miếng đất này thuộc tài sản riêng của mẹ bạn trong thời kỳ hôn nhân.

Thứ 2: Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình quy định:

"Điều 27. Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng

1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này."

Như vậy, trong trường hợp này nếu bố bạn thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì ông A có thể kiện mẹ bạn yêu cầu đòi trả nợ cho bố bạn.

Thứ 3: Điều 44 Luật hôn nhân và gia đình quy định:

"Điều 44: Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng

1. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không uỷ quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Việc quản lý tài sản phải bảo đảm lợi ích của người có tài sản.

3. Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.

4. Trong trường hợp vợ, chồng có tài sản mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có ý kiến của chồng, vợ."

Như vậy, miếng đất này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của mẹ bạn, bố bạn chỉ có quyền định đoạt miếng đất này nếu hoa lợi, lợi tức từ miếng đất là nguồn sống duy nhất của gia đình. Việc bố bạn đòi chia đôi miếng đất là hoàn toàn không có căn cứ.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê