Tuy nhiên, khi thu lệ phí công chứng thì văn phòng công chứng thu 700 nghìn đồng, nhân viên phòng công chứng nói thu theo giá trị thực tế của tài sản.

Vậy tôi xin hỏi văn phòng công chứng thu như thế có đúng không? Nếu tính giá trị đất theo giá Nhà nước cũng chỉ khoảng 300 triệu.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.C. Thành

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về mức phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ?

Tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:1900 6162

 

Trả lời: 

Chào anh, cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đến cho công ty luật Minh Khuê. Trên cơ sở thông tin anh cung cấp, chúng tôi xin phép được trả lời những thắc mắc của anh như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP

2. Nội dung trả lời:

Căn cứ và mức thu phí được quy định tại Thông tư số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng thì:

- Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất (tính trên tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền với đất) theo quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2012/TTLT-BTC-BTP:

- Mức thu:

+ Giá trị tài sản dưới 50 triệu đồng: Phí 50 nghìn đồng;

+ Giá trị tài sản từ 50 triệu  đồng đến 100 triệu đồng: phí là100 nghìn đồng;

+ Giá trị tài sản từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng: phí tính bằng 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch;

....

- Căn cứ tính theo Điểm c Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2012/TTLT-BTC-BTP: "Đối với các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản có giá quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản tính phí công chứng được xác định theo thoả thuận của các bên trong hợp đồng, giao dịch đó; trường hợp giá đất, giá tài sản do các bên thoả thuận thấp hơn mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định áp dụng tại thời điểm công chứng thì giá trị tính phí công chứng được tính theo giá đất, giá tài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định."

Do đó, trong trường hợp của anh thì đối chiếu với các quy định nêu trên, cơ quan công chứng sẽ thu phí công chứng là 0,1 % giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền với đất. Cụ thể:

- Việc cơ quan công chứng thu của anh 700.000 đồng là đúng nếu cơ quan đó qua xác minh có căn cứ (giá đất, giá tài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định) chứng minh được giá cơ quan nhà nước đưa ra lớn hơn giá trong hợp đồng của anh (300 triệu) và cụ thể là hơn 700 triệu đồng.

- Trong trường hợp theo như anh nói là giá trị đất theo giá Nhà nước cũng chỉ khoảng 300 triệu thì nếu anh có cơ sở pháp lý (như bảng giá đất hiện tại của UBND cấp tỉnh hay biên bản định giá của cơ quan thẩm định giá có thẩm quyền) cho khẳng định này của mình thì anh có thể yêu cầu Văn phòng công chứng nơi anh công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên tính lại mức phí công chứng hoặc yêu cầu công chứng viên đã trả lời cho anh đưa ra căn cứ chứng minh giá trị tài sản mà anh muốn chuyển nhượng là hơn 700 triệu đồng. Nếu xét thấy giá trị do các bên thỏa thuận trong hợp đồng thấp hơn giá đất của UBND Tỉnh/Thành phố nới có đất của anh thì anh và văn phòng công chứng có thể đổi chiếu với quyết định của UBND để đưa giá trị tài sản của bất động sản mà anh đang chuyển nhượng để làm căn cứ tính phí công chứng theo quy định trên.

Nếu còn có điều gì thắc mắc, mời anh vui lòng gửi thư theo địa chỉ này hoặc gọi điện trực tiếp đến tổng đài luật sư tư vấn gọi: 1900 6162 để được giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất.

Trân trọng./.

Ban tư vấn pháp luật đất đai - Công ty Luật Minh Khuê