Cán bộ xã cho người vào phá nhà tôi chiều nay,chúng tôi rất bức xúc về vấn đề này,giờ làm như thế này chúng tôi mất đất,mất nhà,gia đình tôi thật sự khó khăn.Xin luật sư giúp đỡ.Xin luật sư cho biết cán bộ xã làm vậy có đúng không? nếu cắt đất chúng tôi có nhận được đền bù không ? Rất cảm ơn luật sư!

Người gửi: Trần văn

>> Luật sư tư vấn luật Đất đai trực tuyến qua điện thoại gọi số:  1900 6162

luat-su-tu-van-luat-dat-dai

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai - Ảnh minh họa

 

Trả lời:

Chào Bạn! Đối với thắc mắc của bạn, tôi xin được trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý: Luật đất đai năm 2003

1. Trường hợp bị thu hồi đất.

Thu hồi đất được chia làm nhiều trường hợp với nhiều mục đích khác nhau. Đối với trường hợp của bạn, nhà nước tiến hành làm đường nên thực hiện việc thu hồi đất. Có thể thấy, mục đích thu hồi ở đây là theo lợi ích quóc gia, lọi ích công cộng theo quy định tại Điều 39 Luật đất đai như sau:

1. Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố hoặc khi dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

2. Trước khi thu hồi đất, chậm nhất là chín mươi ngày đối với đất nông nghiệp và một trăm tám mươi ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo cho người bị thu hồi đất biết lý do thu hồi, thời gian và kế hoạch di chuyển, phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

3. Sau khi có quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, được công bố công khai, có hiệu lực thi hành, người bị thu hồi đất phải chấp hành quyết định thu hồi đất.

Trường hợp người bị thu hồi đất không chấp hành quyết định thu hồi đất thì Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất ra quyết định cưỡng chế. Người bị cưỡng chế thu hồi đất phải chấp hành quyết định cưỡng chế và có quyền khiếu nại.

2. Thẩm quyền thu hồi đất.

Trong trường hợp của bạn, bạn có nhắc đến hành vi thu hồi đất, phá nhà của cán bộ xã. Tuy nhiên, theo đuy định tại Điều 44 Luật đất đai về thẩm quyền thu hồi đất như sau:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được uỷ quyền.

Như vậy, trong trường hợp này của bạn thì có thể nói cán bộ xã đã thực hiện sai thẩm quyền của mình.

3. Đền bù khi bị thu hồi đất.

Tại Điều 43 Luật đất đai quy định về những trương fhopwj thu hopoif đất mà không được bồi thường như sau:

1. Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất trong các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật này;

b) Đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng; đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất giao thông, thuỷ lợi; đất xây dựng các công trình văn hoá, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao và các công trình công cộng khác không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

c)  Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng;

d) Đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;

đ) Đất thuê của Nhà nước;

e) Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại Điều 50 của Luật này;

g) Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

2. Khi Nhà nước thu hồi đất, người bị thu hồi đất không được bồi thường về tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp sau đây:

a) Tài sản gắn liền với đất được tạo ra tại khu vực đất bị thu hồi sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được công bố mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

b) Tài sản gắn liền với đất được tạo ra trước khi có quyết định thu hồi đất mà trái với mục đích sử dụng đất đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại thời điểm xây dựng công trình đó;

c) Đất bị thu hồi thuộc các trường hợp quy định tại các khoản 4, 6, 7 và 10 Điều 38 của Luật này.

3. Người bị thu hồi đất quy định tại khoản 1 nhưng không thuộc khoản 2 Điều này được bồi thường thiệt hại về tài sản gắn liền với đất bị thu hồi.

4. Chính phủ quy định việc xử lý đối với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản đã đầu tư trên đất trong trường hợp thu hồi đất quy định tại các khoản 2, 3, 5, 8, 9, 11 và 12 Điều 38 của Luật này.

Từ cản cứ trên, bạn có thẻ xem xét trường hợp của mình có thuộc các trường hợp không được đền bù khong. Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm các Điều 38, 39 và 40 của Luật Đất đai để hiểu thêm về việc bồi thường khi bị thu hồi đất.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê