Người gửi: Vũ Thị Minh Hiến. 91/4 ấp Đông, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương. Gửi ngày : 18/06/2009.

 

Trả lời :

Về nguyên tắc, người chuyển quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất; người nhận chuyển quyền sử dụng đất có nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ đất. Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất (đã được sửa đổi, bổ sung) và các nghị định của Chính phủ (176, 47, 80) về lệ phí trước bạ không quy định việc miễn, giảm cho những trường hợp chuyển quyền sử dụng đất như của bà.

Cũng xin lưu ý thêm, nếu việc chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện từ ngày 1-1-2009 thì người chủ đất không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất mà chuyển sang nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Trường hợp đó là diện tích đất ở duy nhất thì chủ đất được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Bởi Ông Nguyễn Yểng. Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 6, TP.HCM

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ biên tập