Nhưng trong một thời gian vì người nhà tôi cũng cho nhà trong cùng chưa mở lối đi ra đằng sau ngõ đi nhờ qua thửa đất của nhà tôi. Cũng được một thời gian nhà tôi cho đi qua phía nhà tôi ra đường và rồi tôi cũng không cho nhà thím tôi đi nhờ qua nữa. Trong thời điểm đó tôi cũng bảo bà thím tôi có miếng đất trong cùng là viết giấy cam kết việc đi nhờ qua nhà tôi và đến khi kết thúc không đi nhờ nữa tôi cũng yêu cầu bà thím viết giấy cam kết công nhận việc không đi nhớ qua nhà tôi nữa và phải mở lối đi riêng ra ngõ đằng sau. Về mặt gia đình tôi là ổn thỏa nhưng khi đi mang hồ sơ lên phường xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại gặp các trở ngại rất phi lý: Tôi đã lên phường làm đơn xin cấp quyền sử dụng đất cho nhà tôi từ năm 2012 và được cán bộ địa chính hướng dẫn làm đầy đủ các thủ tục bên cạnh đó hướng dẫn nội dung đăng trên báo Hà Nội Mới, các thủ tục tôi đã làm xong và được hẹn đợi kết quả. Cùng trong năm 2012 cán bộ địa chính tiếp nhận hồ sơ của tôi luân chuyển công tác, lại người khác lên thay. Từ đó đến nay rất nhiều lý do để trì hoãn việc cấp số cho nhà tôi. Tôi xin hỏi vậy phường Quang Trung giải quyết cho nhà tôi thế đúng luật hay sai? Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: H.K

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai gọi: 1900 6162

Trả lời:

Kính chào bạn, rất hân hạnh được trả lời câu hỏi của bạn.

Cơ sở pháp lý:

Luật Đất đai năm 2003.

Luật đất đai 2013

Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2003.

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013.

Nội dung phân tích:

Theo như thông tin của bạn, bạn làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2012, do đó chúng ta sẽ áp dụng các quy định của Luật Đất đai năm 2003. 

Theo Luật Đất đai năm 2003 và hiện nay, Luật Đất đai năm 2013 cũng đã kế thừa quy định về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện, cụ thể là Phòng tài nguyên và môi trường, và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cụ thể là Sở tài nguyên và môi trường trong từng trường hợp cụ thể. Trường hợp của bạn là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thì sẽ thuộc thẩm quyền của Phòng tài nguyên và môi trường, cụ thể là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Do đó, thẩm quyền cấp giấy chứng quyền sử dụng đất cho bạn phải là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và môi trường. Việc Ủy ban nhân dân phường tiếp nhận hồ sơ của bạn và hướng dẫn bạn thực hiện các thủ tục cần thiết chỉ là thủ tục hành chính được thực hiện qua cấp xã/phường, còn cơ quan có thẩm quyền cuối cùng vẫn là Văn phòng đăng ký quyền quyền sử dụng đất.

Từ năm 2012 đến nay là năm 2015, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bạn đã gửi được 3 năm nhưng không có phản hồi. Theo quy định tại Điều 121 Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003 quy định về thời hạn thực hiện thủ tục hành chính về đất đai có quy định:

"1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quy định thời hạn cụ thể để thực hiện các bước của thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng đất đai mà trong Nghị định này chưa quy định thời hạn cụ thể của mỗi bước thủ tục.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được quyền quy định thời hạn thực hiện các bước ngắn hơn so với thời hạn quy định trong Nghị định này.

2. Đối với địa phương thuộc khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng đất đai có thể được tăng thêm nhưng không quá mười lăm (15) ngày làm việc đối với mỗi trường hợp.

3. Trường hợp phải trích đo địa chính đối với nơi chưa có bản đồ địa chính khi thực hiện thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng đất đai thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính có thể được tăng thêm nhưng không quá hai mươi (20) ngày làm việc đối với mỗi trường hợp".

Như vậy, theo quy định này, thời hạn thực hiện các thủ tục hành chính sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương quy định. Tuy nhiên trong trường hợp của bạn, hiện nay đã áp dụng quy định của pháp luật đất đai mới, Nghị định 181/2004/NĐ-CP cũng đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013. Theo quy định của Nghị định số 43 thì thời hạn thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trong trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không quá 30 ngày. Như vậy, bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu cán bộ địa chính cấp xã giải trình về việc chậm trễ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của bạn.

Để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bạn, bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bởi cơ quan tiếp nhận hồ sơ của bạn là cơ quan địa chính cấp xã.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai.