1/ Ngôi nhà thứ nhất có giấy mua bán nhà đất năm 1985 có phường ký, và đóng thuế đất hàng năm từ năm 1994  đến nay.
2/Ngôi nhà còn lại mua năm 1994 có phường ký, và cũng đóng thuế từ năm 1994 đến nay., Nhà này có nguồn gốc trước năm 1975
Vậy cho tôi hỏi: 02 ngôi nhà này có bị đóng thuế tiền sử dụng đất theo giá trị hệ số hiện nay của UBND cấp tỉnh không (tức là đóng thuế tiền sử dụng đất theo giá thị trường K2)?
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Trinh AC

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn luật Đất đai trực tuyến qua điện thoại gọi số:   1900 6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi cho Luật Minh Khuê, vấn đề bạn quan tâm Chúng tôi xin trao đổi cụ thể như sau:

Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất:

Theo quy định tại khoản 4, Điều 3 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP được hướng dẫn tại điểm a, khoản 2, Mục III,  Phần A Thông tư số 117/2004/TT-BTC thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ không phải nộp tiền sử dụng đất trong trường hợp đất đang sử dụng ổn định được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003; trong trường hợp đất đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 không có tranh chấp thì không phân biệt người người xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ là người đã sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 hoặc là người sử dụng đất sau ngày 15/10/1993 (do nhận chuyển nhượng, thừa kế, hiến, tặng...) khi được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đều không phải nộp tiền sử dụng đất.

Điều 50 Luật đất đai năm 2003 quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá  nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất”.

Như vậy thửa đất có giấy tờ mua bán nhà đất năm 1985 thuộc trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại điểm (d) khoản (1) điều 50 Luật Đất Đai năm 2003. Mảnh đất còn lại giao dịch 1994 không thuộc trường hợp được miễn thuế sử dụng đất.
Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI
------------------------------------------

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá;