Từ đó đến nay tôi vẫn chưa được giao đất thực địa để làm nhà ở. Gần đây, qua tìm hiểu tôi được biết năm 1998 UBND xã đã cho 1 hộ dân thuê khu đất này để làm kinh tế trồng cây ăn quả.Hằng năm, UBND xã vẫn thu thuế của họ.Đến năm 2001 chủ tịch UBND xã đã tổ chức và chỉ đạo cho các ban ngành khai báo sai sự thật là khu đất bỏ hoang.Từ việc cung cấp thông tin sai lệch đã dẫn đến các giao dịch trồng chéovà cho đến nay tôi vẫn chưa được giao đất.

Tôi đã làm đơn đề nghị đo đất lên UBNDTP  và UBND huyện nhưng họ lại chỉ tôi về UBND xã.Tôi về xã, xã  lại hướng dẫn tôi lên tòa án. Vậy mong luật sư giúp tôi nên làm như thế nào cho đúng pháp luật ?

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này

Kính thư.

Người gửi: Giang Hoang

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến ?

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến gọi: 1900 6162

Trả lời:

1.Cơ sở pháp lý

-Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13.

2.Nội dung trả lời

“Điều 209. Tiếp nhận và xử lý trách nhiệm của thủ trưởng, công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp và công chức địa chính cấp xã trong việc vi phạm trình tự thực hiện các thủ tục hành chính

1. Tổ chức, cá nhân khi phát hiện công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp, công chức địa chính xã, phường, thị trấn vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn đối với việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, làm thủ tục thực hiện quyền của người sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận thì có quyền gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền theo quy định sau đây:

a) Đối với vi phạm của công chức địa chính xã, phường, thị trấn thì gửi kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Đối với những vi phạm của công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai cấp nào thì gửi kiến nghị đến thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai cấp đó;

c) Đối với vi phạm của thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai thì gửi kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp.

2. Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo cho người có kiến nghị biết.”

Như vậy theo quy định của pháp luật thì tùy vào đối tượng có hành vi vi phạm mà bạn có thể làm đơn kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

----------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN: