Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:    1900 6162

 

Trả lời:

Chào bạn, hân hạnh được trả lời câu hỏi của bạn.

1. Cơ sở pháp lý.

Luật Đất đai năm 2013.

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất.

Thông tư số 124/2011/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về lệ phí trước bạ.

Thông tư số 34/2013/TT-BTC của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC.

2. Luật sư tư vấn:

Trường hợp của bạn khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (Sổ đỏ) được phường yêu cầu nộp 33.000.000 đồng với một hộ thuộc trường hợp được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (điểm c khoản 1 Điều 99 - trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất), thông thường khi được cấp Giấy chứng nhận, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, bao gồm tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. Số tiền 33.000.000 đồng chính là nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải nộp khi được cấp Sổ đỏ. Dưới đây chúng tôi sẽ phân tích cụ thể về nghĩa vụ tài chính này.

Điều 2 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về đối tượng thu tiền sử dụng đất như sau:

"1. Người được Nhà nước giao đất để sử dụng vào các mục đích sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;

b) Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

c) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

d) Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng (sau đây gọi tắt là đất nghĩa trang, nghĩa địa);

đ) Tổ chức kinh tế được giao đất để xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng, trong đó có diện tích nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

2. Người đang sử dụng đất được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa trong các trường hợp sau:

a) Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp có nguồn gốc được giao không thu tiền sử dụng đất, nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa;

b) Đất nông nghiệp có nguồn gốc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa có thu tiền sử dụng đất;

c) Đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất chuyển sang sử dụng làm đất ở có thu tiền sử dụng đất;

d) Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc được Nhà nước cho thuê đất nay chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa đồng thời với việc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm nhà ở, đất phi nông nghiệp được Nhà nước công nhận có thời hạn lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định này".

Trường hợp của bạn, nguồn gốc đất của bố bạn là nhận chuyển nhượng (mua) nên không thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất. 

Điều 1 Thông tư số 124/2011/TT-BTC quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ:

"1. Nhà, đất:
a) Nhà, gồm: nhà ở; nhà làm việc; nhà sử dụng cho các mục đích khác.
b) Đất, gồm: các loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp quy định tại Khoản 1, 2 Điều 13 Luật Đất đai năm 2003 thuộc quyền quản lý sử dụng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (không phân biệt đất đã xây dựng công trình hay chưa xây dựng công trình)".

Điều 6 Thông tư số 124/2011/TT-BTC quy định về tỷ lệ phần trăm (%) lệ phí trước bạ: 

"1. Nhà, đất là 0,5%".

Như vậy, khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bố bạn phải nộp lệ phí trước bạ. Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư số 124/2011/TT-BTC thì mức lệ phí trước bạ phải nộp là 0,5% giá trị của diện tích đất đó.

Vì thông tin bạn cung cấp chưa cụ thể, rõ ràng nên chúng tôi chưa xác định được chính xác là 33.000.000 đồng là tiền gì, tuy nhiên bạn có thể tham khảo các quy định trên để xác định chính xác số tiền 33.000.000 đồng trên có đúng là số tiền bạn phải nộp lệ phí trước bạ hay không.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi, rất mong có thể giải đáp được thắc mắc của bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê