Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật đất đai công ty Luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật đất đai, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất

2. Nội dung phân tích: 

Năm 2016, bạn mới xin cấp GCNQSDĐ nên nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất của gia đình bạn sẽ xuất phát từ việc xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời điểm năm 2016. Văn bản điều chỉnh nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất năm 2016 là Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, năm 1997 gia đình bạn nhận chuyển nhượng 130m2 đất ở từ một người được cấp đất làm nhà năm 1994 nên căn cứ vào Khoản 1 Điều 7 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định:

"Điều 7. Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức (nếu có) thì phải nộp bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

Vì vậy, trong trường hợp này bạn cần xác định được hạn mức công nhận đất ở tại địa phương của bạn để xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi được cấp GCNQSDĐ. 

Về hạn mức công nhận đất ở được thực hiện theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất, do bạn không cung cấp địa chỉ cụ thể nên chưa thể xác định cho bạn một cách chính xác hạn mức công nhận đất ở tại địa phương của bạn. Tuy nhiên, thông thường hạn mức công nhận đất ở là 200m2.

Do đó, Nếu 130m2 vẫn nằm trong hạn mức giao đất thì tiền sử dụng đất được tính như sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp =  [(Giá đất ở x Diện tích đất) - Tiền sử dụng đất được giảm (nếu có) ] x 50%

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê