- Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa dược đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025

- Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất và tài nguyên khoảng sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

- Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

- Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020

- Quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến năm 2010

- Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường Quốc gia giai đoạn 2004 - 2010

- Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020

- Quy hoạch phát triển công nghiệp sản xuất máy động lực và máy nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm 2020

- Quy hoạch phát triển công nghiệp xe máy Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm 2020

- Quy hoạch phát triển hệ thống sân bay toàn quốc

- Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

- Quy hoạch phát triển ngành Thép Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025

- Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2010

- Quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2010

- Quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

- Quy hoạch phát triển ngành điều đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

- Quy hoạch phát triển viễn thông và internet Việt Nam đến năm 2010

- Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025

- Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025

- Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện Quốc gia

- Quy hoạch sản xuất - lưu thông muối đến năm 2000 -2010

- Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020

- Quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

- Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường QG đến năm 2020

- Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

- Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da - giầy đến năm 2010

- Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

- Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2001 – 2010

- Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020

- Quy hoạch phát triển ngành giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

- Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam giai đoạn 2003 – 2010 có xét triển vọng đến năm 2020

- Quy hoạch phát triển nuôi trông thủy sản thời kỳ 1999 – 2010

- Quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2001 – 1010 có xét triển vọng đến năm 2020

- Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010

- Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công nghiệp Giấy đến năm 2010

- Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công nghiệp dệt – may đến năm 2010

- Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thép Việt Nam đến năm 2010

- Quy hoạch tổng thể phát triển ngành bia – rượu – nước giải khát Việt Nam đến năm 2010

- Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010

- Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sông Việt Nam đến năm 2020

- Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020

- Quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

(Nguồn : Chinhphu.vn)