Giấy tờ anh trai thứ của tôi giữ không chịu đưa cho tôi. Các anh của tôi đã có đất ở đầy đủ , nay các anh có ý định tranh đất của tôi. Vậy luật sư tư vấn cho tôi trong trường hợp này đất tôi đang ở có bị chia không. Nếu các anh tranh giành đất tôi có đủ điều kiện để khởi kiện không ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư.

Người gửi : Đoàn Văn Tý

Luật sư trả lời: