Tuy nhiên sau khi ra về tôi phát hiện mình đã điền sai thông tin trong tờ khai báo thuế cá nhân, cũng như nộp bản photo sổ hồng trước khi chỉnh sửa mà theo quy định là phải nộp bản photo sổ hồng sau khi đã chỉnh sửa. Giờ tôi phải làm sao. Có liên hệ với phòng tiếp nhận đề xin lại hồ sơ và chỉnh sửa hay đợi văn phòng bên đó liên hệ lại.

Người gửi : Nguyễn Thanh Tuyền

Luật sư trả lời: