để tôi hoàn thiện giấy phép xây dựng. Dù cố gắng giải thích để họ hiểu rõ vấn đề nhưng họ kiên quyết không hỗ trợ tôi sổ hồng nhà. Trong trường hợp này tôi phải làm sao để hoàn thành các thủ tục xin cấp xây dựng. Nếu họ không đồng ý hỗ trợ thì mãi mãi tôi không thể xin được cấp giấy phép xây dựng trên diện tích đất của tôi. Xin cho tôi ý kiến.

Người gửi : Vo Thuy Linh

Luật sư trả lời: