Tôi đã có nhiều đơn khiếu kiện đòi quyền sử dung 450m2 đất gửi đến ủy ban nhân dân các cấp. Nhưng ủy ban nhân dân chuyển cho Tòa án. Tòa án lại trả lại đơn khiếu kiện với lý do tranh chấp đất đai chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc quyền giải quyết của ỦY ban nhân dân. Vậy theo pháp luật hiên hành việc tranh chấp nói trên do cơ quan nào giải quyết?
Trả lời:
Tại khoản 2 Điều 38- Luật đất đai quy định: “ Các tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đất không có giấy chứng nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì do Ủy ban nhân dân giải quyết theo quy định sau đây:
-Gia đình với nhau giữa cá nhân , hộ gia đình với tổ chức , giữa tổ chức với tổ chức nếu các tổ chức đó thuộc quyền quản lý của mình…”
- Khoản 3 cùng điều luật trên quy định : “Các tranh chấp vê quyền sử dụng đất đã có giấy chứng nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tranh chấp về tài sản gắn liền với việc sử dụng đất đó do Tòa án giải quyết”.
Căn cứ vào các quy định trên thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện của ông là đúng vì thẩm quyền giải quyết tranh chấp đó là thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện.
Trân trọng./.
BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT