Đến năm 2010, có dự án làm kè, hộ gia đình tôi nhận được thông báo của UBND phường là phải tháo dỡ nhà và không được bồi thường gì. Xin hỏi luật sư là như vậy thì gia đình tôi có được hỗ trợ gì không?

Xin cảm ơn luật sư.

Người gửi: Vân 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật đất đai của công ty luật minh khuê.

 

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật Đất Đai năm 2003

Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội

2. Nội dung phân tích:

Như bạn đã trình bày, mảnh đất này của nhà bạn thầu được của phường là một mảnh đất ao, tức là đất nông nghiệp. Và theo quy định của Điều 37 khoản 3 Luật Đất đai: "UBND xã, phường, thị trấn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn". Bạn có làm đơn xin xây dựng nhưng cũng không nói rõ là đã xin chuyển mục đích sử dụng đất sang loại đất phù hợp để xây nhà hàng hay chưa. Nếu bạn đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang loại đất phù hợp thì việc bạn xây dựng nhà hàng là hợp pháp. Và căn cứ theo Điều 42 khoản 1 Luật Đất đai 2003:

"Điều 42. Bồi thường, tái định cư cho người có đất bị thu hồi

1. Nhà nước thu hồi đất của người sử dụng đất mà người bị thu hồi đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 của Luật này thì người bị thu hồi đất được bồi thường, trừ các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 và các điểm b, c, d, đ và g khoản 1 Điều 43 của Luật này ..."

Nếu bạn không được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà đã xây nhà hàng thì bạn đã sử dụng đất không đúng mục đích. Theo khoản 3 Điều 38 và điểm a khoản 1 Điều 43 Luật Đắt đai 2003, bạn sẽ bị thu hồi đất mà không được bồi thường.

Tháo dỡ nhà có được hỗ trợ gì không ?

Điểm a khoản 1 Điều 43 Luật Đất đai quy định:

"Điều 43. Những trường hợp thu hồi đất mà không bồi thường

1. Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất trong các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật này;"

- Khoản 3 Điều 38: "3. Sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả;"

Như vậy:

- Nếu mảnh đất ao của gia đình bạn đã được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang loại đất phù hợp thì việc xây dựng nhà hàng của gia đình bạn trên mảnh đất trên là hợp pháp và Nhà nước phải bồi thường khi tháo dỡ nhà của bạn.

- Nếu mảnh đất này chưa được chuyển mục đích sử dụng thì việc xây dựng nhà trên đất đó là bất hợp pháp và gia đình bạn sẽ không được bồi thường.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê