Nhưng hiện nay UBND tỉnh ra thông báo là sẽ thu hồi giấy chứng nhận đầu tư với lý do Sư đoàn 3 khiếu nại là dự án ở gần quân đội có thế ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng. Nên tạm dừng việc hoàn thiện thủ tục cho thuê đất của công ty chúng tôi. Vậy theo Luật công ty chúng tôi có tiếp tục được làm thủ tục thuê đất nữa không. Vì nếu không được làm dự án nhà máy thì công ty chúng tôi chuyển thành trang trại chăn nuôi. Rất mong nhận được sự giúp đỡ. Gửi bởi: Vũ trí Vận

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai qua tổng đài điện thoại

 

Trả lời:

Theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo, khi nhận được quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh, Công ty bạn hoàn toàn có quyền khiếu nại.

Tuy nhiên nếu thực sự việc thực hiện dự án làm ảnh hưởng tới an ninh, quốc phòng thì công ty bạn sẽ bị thu hồi đất.

Khi thu hồi đất, theo quy định tại nghị định 197/2004/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP, công ty bạn sẽ được bồi thường đất và chi phí bỏ ra trên đất (bao gồm cả tiền giải phóng mặt bằng), đồng thời được xem xét hỗ trợ tái sản xuất.

Các văn bản liên quan:

Luật 58/2005/QH11 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

Luật 26/2004/QH11 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

Nghị định 69/2009/NĐ-CP Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Luật 09/1998/QH10 Khiếu nại, tố cáo

Nghị định 197/2004/NĐ-CP Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Nghị định 84/2007/NĐ-CP Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ