Nhà em trước kia thuộc huyện Tiên Lữ Hưng Yên đến tháng 1năm 2014 sát nhập vào thành phố Hưng Yên, bởi vậy khi em bị mất chúng minh thư cần làm lại thì đến cơ quan hành chính nói phải làm lại hộ khẩu mới mới làm được chứng minh .Thế nhưng sáp nhập được hơn 1 năm nay mà nhiều gia đình vẫn chưa có sổ hộ khẩu mà nếu muốn làm nhanh thì mất 500.000 đồng việt nam đến 1000000 đồng, anh chị cho em hỏi thời gian cấp sổ hộ khẩu mới khi xã em sáp nhập vào thành phố là bao nhiêu ngày? Vậy cơ quan cấp sổ hộ khẩu có sai không?

Tên khách hàng: BVT

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật dân sự​ của Công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi​: 1900 6162

 

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

 

Căn cứ pháp lý.

Luật cư trú 2006;

Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết địnhcủa Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư 35/2014/ TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị địnhsố 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy địnhchi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Nội dung

Căn cứ vào điều 29 Luật cư trú 2006 quy định :

"Điều 29. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ.

2. Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

3. Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính trong sổ hộ khẩu.

4. Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục điều chỉnh phải nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; xuất trình sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới.

5. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này phải điều chỉnh, bổ sung các thay đổi trong sổ hộ khẩu.

6. Trường hợp làm thủ tục điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu thì người đến làm thủ tục phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; đối với người chưa thành niên thì việc làm thủ tục phải thông qua người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật về dân sự".

Căn cứ vào quy định tại khoản 3 điều 29 của luật cư trú thì trong trường hợp có thay đổi về địa giới hành chính như xác nhập, tách các đơn vị hành chính thì cơ quan quản lý cư trú tại địa phương đó có nghĩa vụ thông báo cho người dân biết và phải tiến hành đính chính lại thông tin cho người dân.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải điều chỉnh, bổ sung các thông tin thay đổi cho người dân.

Bên cạnh đấy theo quy định tại điểm b, khoản 2 điều 12 thông tư 35/2014/TT - BCA quy định :

"b) Trong thời hạn 03 (ba) tháng, kể từ ngày có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thông báo để công dân đến làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan đăng ký cư trú, công dân có trách nhiệm đến để làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu";

Như vậy, trong trường hợp này, khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền thì hộ gia đình (ở đây là đại diện của hộ là chủ hộ) sẽ đến cơ quan công an cấp xã nơi mình cư trú để được hướng dẫn làm thủ tục thay đổi và đính chính lại địa giới hành chính trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. 

Mức phí cho mỗi lần đính chính sẽ được tính theo quy định tại thông tư số 02/2014/TT-BTC tại điều 3 khoản 2  điểm b mục b.1:

" Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: không quá 20.000 đồng/lần cấp. Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà: không quá 10.000 đồng/lần cấp;

+ Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú): không quá 8 .000 đồng/lần đính chính;

+ Đối với các khu vực khác, mức thu áp dụng tối đa bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu quy định tại khoản 1, mục này".

Căn cứ vào các phân tích trên thì nếu như cơ quan công an tại địa phương nơi bạn cư trú mà yêu cầu mỗi hộ phải đưa từ 500 nghìn đồng- 1000 triệu đồng mới thực hiện cấp sổ hộ khẩu cho là sai với quy định của pháp luật. Trong trường hợp này bạn có thể tiến hành khiếu nại là tại sao đã lâu như vậy mà chưa tiến hành giao sổ hộ khẩu cho người dân nhưng phải với điều kiện là người dân đã nhận được thông báo và  đã thực hiện thay đổi thông tin theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền nhưng đến giờ vẫn chưa được lấy sổ hộ khẩu về.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về dân sự và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng ./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ.