Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

Nội dung tư vấn:

Các căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định trong luật đất đai 2013 như sau:

Trường hợp thứ nhất: có giấy tờ về đất đai

Theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 khi hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định và có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

- Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

- Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

Trường hợp thứ hai: Không có giấy tờ về đất đai 

Đối với trường hợp không có giấy tờ gì về đất đai thì hộ gia đình, cá nhân chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong hai trường hợp sau:

- Một là: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định ở trên nhưng có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Hai là đối với trường hợp không có giấy tờ gì về đất nhưng cũng không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Sử dụng đất ổn định được hiểu như sau: " Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đến thời điểm quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) "

Trên đây là hai trường hợp mà hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

mẫu đơn xin xác nhận mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nếu bạn làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn có thể làm thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 99 Luật đất đai 2013. Hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT như sau:

" 2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

b) Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó."

Theo đó bạn phải thông báo với ủy ban nhân dân xã về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tiến hành thông báo. Sau đó ủy ban nhân dân xã sẽ xác nhận cho bạn theo quy định trên. Mẫu xác nhận hoàn toàn do các bên tự viết không có mẫu theo quy định của pháp luật.

Xin chào Công ty luật Minh Khuê. Tôi có việc cần sự trợ giúp và tư vấn của công ty Luật Nhà tôi nằm trong diện giải tỏa làm cầu vượt của nút giao Chợ Lương-Vực Vòng tại Yên Bắc- Duy Tiên- Hà Nam Tôi đã được cấp đất tái định cư và trả tiền đất tái định cư. Gia đình tôi đã làm nhà trên mảnh đất tái định cư đó nhưng 08 tháng nay gia đình tôi chưa được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi muốn hỏi là theo luật thì trong bao lâu thì được cấp giấy tờ trong khi tôi đã hoàn thành việc thanh toán với BGPMB và Phòng tài nguyên môi trường. Tôi là gia đình kinh doanh, cần làm sổ đỏ để vay vốn làm ăn, làm hợp đồng thuê nhà, lắp điện 3 pha Tôi xin công ty luật tư vấn cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trong trường hơp này bạn có thể tự thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đai. Thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP là không quá 30 ngày.

Chào luật sư.xin luật sư cho tôi hỏi việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của tôi sẽ được xử lý như thế nào, trong trường hợp sau: năm 2000 tôi có mua 1 mảnh đất 1000m2 của 1 người tên H, chỉ có giấy tờ viết tay, không có cơ quan nào chứng thực cho việc mua bán. mảnh đất này ông H mua của người đồng bào dân tộc ten B nhưng chưa có sổ đỏ-theo ông H cho biết). Nay tôi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận thì được biết thửa đất trên đã được cấp GCN cho ông B.nay ông B đã đi khỏi địa phương nên tôi không Liên hệ để lấy sổ đỏ sang tên được.vậy luật sư cho tôi hỏi trường hợp của tôi phải làm thế nào đê được cấp giấy chứng nhận cho tôi. Đã gửi từ iPhone của tôi

Trường hợp này bạn phải xem lại xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông B được cấp năm bao nhiêu trước thời điểm mà ông H nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay sau khi chuyển nhượng cho ông H rồi 

 Bạn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 2000 thời điểm này vẫn sử dụng luật đất đai 1993, theo quy định của luật đất đai 1993 thì điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân là:

" Điều 8. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp để trồng rừng được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có một trong các điều kiện sau đây:

a) Chuyển đến nơi cư trú khác để sinh sống hoặc sản xuất kinh doanh;

b) Chuyển sang làm nghề khác;

c) Không còn hoặc không có khả năng trực tiếp lao động.

2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở, đất chuyên dùng được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chuyển đi nơi khác hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất đó.

3. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là 05 năm thì được chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê."

Do đó cho dù chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng việc ông H chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bạn vẫn hợp pháp