Họ đã đào ao trên ruộng nhà tôi. Nay đất chính quyền cấp để thành đất ở nhưng gia đinh tôi không đồng y. Vậy gia đinh tôi làm vậy có đúng không ?

Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: P.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật đất đai của công ty luật Minh Khuê.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình sử dụng đất ruộng ?

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi thắc mắc về cho chúng tôi. Với trường hợp của bạn, chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

2. Nội dung

Về trường hợp của bạn, tôi xin trích yếu một số nội dung liên quan của các văn bản pháp luật như sau:

Tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2014 quy định về Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất"

Và tại khoản 1 Điều 57 Luật trên quy định: 
1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:
a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng".

Trong trường hợp của bạn, gia đình bạn đã đổi đất ruộng cho hàng xóm từ 13 năm trước, tức là vào năm 2002, trước khi Luật Đất đai năm 2014 có hiệu lực. Nếu thời điểm gia đình bạn đổi đất và có sang tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kể từ thời điểm đó thì việc sau này đất đó được cấp chính quyền đồng ý cho đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở phụ thuộc vào ý muốn của người mà bạn đã "đổi" đất, dựa căn cứ tại Điều 52 Luật Đất đai 2014 như tôi đã nêu ở trên.

Nếu trường hợp gia đình bạn đã đổi đất mà vẫn đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc "đổi" cho hàng xóm kia xem như là "mượn" tạm thời thì để được chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì bạn cần phải làm hồ sơ bao gồm: đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất....Và nếu mảnh đất này thuộc diện đủ căn cứ để chuyển đổi mục đích sử dụng thì mới có thể chuyển đổi thành đất ở và lúc này bạn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Như vậy, trường hợp bạn vẫn đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp (nếu mảnh đất này vẫn chưa hết thời hạn giao đất là 50 năm) thì nếu bạn không có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì mảnh đất đấy vẫn là đất nông nghiệp. CÒn nếu quyền sử dụng đã được chuyển đổi cho người hàng xóm thì việc yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất của họ là hợp pháp.

Trân trọng ./. 

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê.