Năm 2016 gia đình tôi xin cấp sổ đỏ trên mảnh đất này, thì ubnd xã yêu cầu xây nhà ở rồi mới cấp, nếu chưa xây thì không được cấp sổ đỏ. Như vậy có đúng không.

Người gửi : Trần Hữu Thức

Luật sư trả lời: