Vậy chúng tôi có phải làm thủ tục đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đối với 800m đất vườn ao không và phải nộp tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất không ? Nếu gia đình tôi không làm chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì sau 50 năm theo thời hạn sử dụng trên sổ chúng tôi có được tiếp tục sử dụng 800m đất vườn ao không.

Rất mong nhận được sự tư vấn của Công ty.
Xin cảm ơn!
Người gửi: khanh nguyen trinh
 

Tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất 

Trả lời:

Căn cứ pháp lý: điều 36 Luật đất đai năm 2003

Nội dung trả lời:  Về câu hỏi của bạn, thì hiện tại 800m đất vườn ao của bạn nếu muốn dùng làm đất ở để xây nhà thì bạn phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo điểm đ khoản 1 điều 36 Luật đất đai và phải nộp tiền sử dụng đất theo điểm c khoản 4 điều 36 Luật này. Còn 800m đất này sau thời hạn 50 năm thì bạn không còn quyền sử dụng đất nữa và lúc đó Nhà nước sẽ thu hồi đất của bạn.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

-----------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;