Mong luật sư tư vấn giải đáp thắc mắc giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Nam

Câu hỏi được biên tập từ Tư vấn Luật đất đai của công ty Luật Minh Khuê.

 

Hỏi thủ tục mua bán đất đai ?

Tư vấn Luật đất đai gọi: 19006162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn Luật đất đai của Luật Minh Khuê. Yêu cầu của bạn được giải đáp như sau:

Đầu tiên, bạn tiến hành hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại khoản 3, điều 167, Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội. Sau đó, Theo khoản 2 điều 105 Luật đất đai số 45/2013/QH13, bạn nộp hồ sơ tại UBND cấp quận, huyện nơi có đất để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với phần diện tích theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất.

1. Thành phần hồ sơ các bên phải chuẩn bị như sau:

- Đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở;

- Hộ khẩu thường trú của người mua;

- Trích lục thửa đất;

- Hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng thực;

- Chứng từ nộp tiền thuế đất.

2. Các khoản thuế phải nộp:

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất ở;

- Lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở;

3. Trình tự, thủ tục:

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận.
Kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thông báo cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Kể từ ngày các bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng hoàn thành nghĩa vụ tài chính, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê. 

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ