Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Công ty luật Minh Khuê.

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900 6162.

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Đất đai 2013 

Nội dung phân tích:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì:

"Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

b) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;

c) Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất;

d) Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký..."

đ) Chuyển mục đích sử dụng đất;

e) Có thay đổi thời hạn sử dụng đất..."

Như vậy, trường hợp này bạn có thể đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất với Văn phòng đăng ký đất đai.

Về nghĩa vụ tài chính khi đăng ký biến động tài sản gắn liền với đất: Lệ phí địa chính. Lệ phí này do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Do bạn không nói rõ địa phương nơi có bất động sản nên chúng tôi không thể đưa ra câu trả lời cụ thể. Nếu bạn có thắc mắc gì thêm có thể trực tiếp liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn trực tuyến - 19006162

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ