1. Thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Điều 122 Luật đất đai 2003 quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được giao đất, thuê đất cụ thể như sau:

Thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Luật sư tư vấn thủ tục cấp sổ đỏ, gọi ngay: 1900.6162

1. Việc nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất được quy định như sau:

a) Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài xin giao đất, thuê đất nộp hai bộ hồ sơ tại cơ quan quản lý đất đai của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất.

Hộ gia đình, cá nhân xin giao đất, thuê đất nộp hai bộ hồ sơ tại cơ quan quản lý đất đai của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất;

b) Hồ sơ xin giao đất, thuê đất gồm đơn xin giao đất, thuê đất; dự án đầu tư của tổ chức theo quy định của pháp luật về đầu tư; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có dự án đầu tư và bản sao giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư có chứng nhận của công chứng nhà nước.

2. Việc giao đất, cho thuê đất đối với đất đã được giải phóng mặt bằng được quy định như sau:

a) Trong thời hạn không quá mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất xin giao, xin thuê; xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định và trao quyết định giao đất hoặc cho thuê đất cho người được giao đất, thuê đất;

b) Trong thời hạn không quá mười ngày làm việc, kể từ ngày người được giao đất, thuê đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, cơ quan quản lý đất đai ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất, tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được giao đất, thuê đất.

3. Việc giao đất, cho thuê đất đối với đất chưa được giải phóng mặt bằng được quy định như sau:

a) Trong thời hạn không quá ba mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn thành việc giới thiệu địa điểm; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất xin giao, xin thuê; xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định và trao quyết định giao đất hoặc cho thuê đất cho người được giao đất, thuê đất;

b) Căn cứ vào quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng;

c) Trong thời hạn không quá mười ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng và người được giao đất, thuê đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, cơ quan quản lý đất đai ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được giao đất, thuê đất.

Trân trọng!

2. Những điều cần biết khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Luật sư tư vấn công ty luật Minh Khuê về thủ tục và quy trình xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện nay:

Những điều cần biết khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Luật sư tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gọi ngay: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Về điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Đất phải có một trong các giây tờ hợp pháp chứng minh được nguồn gốc đất được quy định tại điều 100 luật đất đai như :

-Giấy tờ về mua bán , tặng cho, thừa kế ... được công chứng , chứng thực hoặc giấy tờ viết tay nhưng xác lập tại thời fđiểm trước năm 2008 .

- Giấy tờ giao đất , cho thuê đất... của nhà nước , cả chế độ cũ và chế độ mới

- Bản án , quyết định của tòa án khi giải quyết về việc tranh chấp đất.

Nếu đất không có giấy tờ để chứng minh nguồn gốc thì phải đáp ứng đủ điều kiện quy ddnhj tại điều 101 Luật đất đai năm 2013:

- Đất sử dụng ổn định trước ngày 1/7/2004 , đóng các loiaj thuế phi đầy đủ , không vi phạm pháp luật về đất đai , không có tranh chấp và được UBND cấp xã xác nhận về các điều trên bằng văn bản .

- Đất đã sử dụng lâu dài , ổn định , đang sản xuất nông nghiệp .

Về Trình tự và chi phí thực hiện việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau :

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đủ theo quy định.

Hồ sơ bao gồm :

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (theo mẫu).

+ Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất, phiếu lấy ý kiến khu dân cư.

+ Trích lục hoặc trích đo..

+ Biên bản xét duyệt hội đồng xét cấp giấy xã.

+ Thông báo công khai hồ sơ (15 ngày).

+ 02 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (Mẫu 01/LPTB - nếu có).

+ 02 Tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số 01-05/TSDĐ- nếu có).

+ 02 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (mẫu 11/TK-TNCN- nếu có).

+ 02 bản giấy tờ khác có liên quan việc miễn giảm nộp tiền sử dụng (nếu có).

+ 02 Đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất (nếu có).

+ Bản án của tòa án, biên bản thi hành án, quyết định thi hành án của cơ quan thẩm quyền, quyết định các cấp (nếu có).

Số lượng hồ sơ là một bộ và nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nơi có đất, Thời gian giải quyết là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất cấp huyện.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung tại chỗ hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ tiếp nhận hồ sơ, ký vào đơn nơi “ Người tiếp nhận hồ sơ”, đồng thời tiến hành viết biên nhận hẹn ngày nhận thông báo thuế.

Bước 4: Đến ngày hẹn nhận thông báo thuế, công dân mang biên nhận đến nhận thông báo thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có). Sau đó, nộp biên lai thuế cho bộ phận tiếp nhận. Bộ phận tiếp nhận hẹn ngày nhận giấy chứng nhận.

Với trường hợp mua bán , chuyển nhượng ... thì người bán có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân 2%

Ngoài ra , Người đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp lệ phí trước bạ 0,5% và chi phí đo đạc địa chính .

Ngoài ra, lệ phí khác nếu có là lệ phí địa chính, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, Tiền sử dụng đất.

Bước 5: Đến hẹn, công dân mang phiếu hẹn đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nhận kết quả.

Cách thức thực hiện: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ , người có yêu cầu đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trực tiếp tại trụ sở hành chính tại Văn phòng đăng ký đất cấp huyện.

Kính chào luật sư, luật sư cho em hỏi?gia đình em có 341 m2 đất.trong đó có 200 m2 đất ở còn lại là đất ao và sinh sống từ năm 1986 đến nay. Nhưng năm nay mơi đi làm sổ đỏ thì lại không làm đươc vì tất cả đều là đất ao.Vậy em hỏi luật sư gia đình em muốn làm sổ đỏ thì phải làm thế nào ?và dựa vào đâu ?Em xin cám ơn

Trong trường hợp của bạn , bạn hoàn toàn có quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cả thửa đất, trong đó có bản đồ thể hiện rõ phần đất thổ cư và đất vườn ao. Trường hợp đất của bạn trước đây là đất ao , bạn đã san lấp thành đất ở mà chưa là thủ tục chuyển mục dích sử dụng đất thì bạn cần bổ sung thủ tục này .

Thưa luật sư, Em muốn hỏi chút về việc làm sổ đỏ.Ông em để đất lại cho bố em, nhưng giờ ông và bố đều mất cả rồi . Hiện giờ em muốn làm sổ đỏ thì cần những giấy tờ gì?

Bạn có thể làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo diện thừa kế , ngoài những giấy tờ chúng tôi đã nêu trên bạn có thể đem theo những giấy tờ chứng minh quan hệ thừa kế giữa bạn và bố bạn , VD : Sổ hộ khẩu , giấy khai sinh vv

Nếu bạn có anh chị em ruột và bố bạn không để lại di chúc thì bạn cần có biên bản thỏa thuận phân chia thừa kế của những người này thì mới đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận queyenf sử dụng đất trên mảnh đất này .

Chào luật sư, tôi có 1 mảnh đất được mẹ cho từ năm 1995, nhưng đến nay vẫn hưa có sổ đỏ, tôi muốn hỏi thủ tục để làm sổ đỏ và muốn làm thì tổng số tiền phải bỏ ra là bao nhiêu? rất cảm ơn luật sư

Với trường hợp của bạn , bạn có thể tham khảo thủ tục , hồ sơ và chi phí chúng tôi đã nêu trên để tiến hành xin cáp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .

Thưa luật sư, Bố mẹ tôi có mua lô đất đã có sẵn 1 căn nhà để ở từ năm 1995 , có giấy tờ nhà đất và giấy viết tay mua bán 2 bên đầy đủ . Nhưng do vấn đề tranh chấp gia đình nên hiện giờ giấy tờ nhà đất nhà tôi đã bị bên nhà nội giữ và không trả lại, bố tôi đã mất năm 2002 và hiện giờ mẹ tôi chỉ còn giữ tờ giấy viết tay mua bán giữa 2 bên. Nay mẹ tôi muốn làm sổ đỏ thì thủ tục như thế nào ?

Nếu trong hợp đồng mua bán có mẹ bạn đứng tên , đã sử dụng ổn định trước 1/7/2004 , có giấy viết tay giao kết năm 1995 thì mẹ bạn đã đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ , ngoài những giấy tờ đã nếu trên mẹ bạn có thể liê hệ với UBND cấp xã , phường nơi có đất để xin xác nhận về việc đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp trên đất .

Kính gửi luật sư Minh Khuê Gia đình tôi có 3 anh em trai đã lập gia đình, hiện tại mảnh đất chính của gia đình gồm 1 ngôi nhà, 1 mảnh vườn, và một công trình phụ trước nhà nhưng tất cả đều chưa có sổ đỏ, Nay bố mẹ tôi chia đất cho 3 anh em và tôi được nhận phần đất công trình phụ với tổng diện tích là 90m2. Tôi đã xây xong nhà 2 tầng và giờ muốn làm sổ đỏ thì tôi muốn hỏi là thủ tục tách và làm sổ đỏ như thế nào, chi phí hết bao nhiêu ạ? Tôi ở xã yên sơn huyện Q, Hà Nội, mong luật sư tư vấn sớm giúp tôi, Tôi chân thành cảm ơn

Bạn có thể chuẩn bị hồ sơ sau để nộp lên phòng tài nguyên môi trường cấp huyện :

- Đơn xin tách thửa của người sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa theo yêu cầu của người sử dụng đất ; Đơn xin đăng ký biến động với trường hợp tách sổ đỏ trong trường hợp phân chia tài sản chung;

- Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ .

- Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản đã được công chứng hoặc chứng thực trong trường hợp tách sổ đỏ trong trường hợp phân chia tài sản chung, chia tài sản thừa kế.

- Hộ khẩu + CMT của những người liên quan.

Các khoản cho phí bạn phải đóng khi tách thửa:

Thuế thu nhập cá nhân khi tách thửa, lệ phí trước bạ trong trường hợp chuyển nhượng giữa bố và con ruột được miễn.

Sau khi đóng các loại phí trên vào Ngân sách Nhà nước, người nhận chuyển nhượng dùng phiếu thu phí để hoàn thiện hồ sơ sang tên sổ đỏ, nộp tại Văn phòng Đăng ký đất đai.

Kính chào luật sư, năm 2014 tôi có mua một mảnh đất diện tích 50m2 ở Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên. Đến nay tôi muốn làm sổ đỏ thì với diện tích như trên thì có được không và thủ tục, chi phí như thế nào a? Tôi nghe nói khu vực này phải 60m2 mới làm được sổ đỏ phải không ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Để biết bạn có đủ điều kiện tách thửa để làm sổ đỏ hay không cần căn cứ vào quy định của tỉnh Hưng Yên về điều kiện tách thửa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, cụ thể là quyết định số 18/2014/QĐ_UBND ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Cụ thể diện tích tối thiểu để tách thửa như sau :

"Điều 9. Quy định diện tích tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa để cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân như sau:

1. Đối với các thửa đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 30,0 m2 (ba mươi mét vuông); kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 3,0m (ba mét); kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 5,0m (năm mét).

2. Đối với các thửa đất ở tại nông thôn, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa được quy định như sau:

- Các vị trí đất ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, ven chợ thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 40,0 m2 (bốnmươi mét vuông); kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 4,0m (bốn mét); kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 8,0m (tám mét).

- Các vị trí đất còn lại thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 50,0m2 (năm mươi mét vuông); kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 4,0m (bốn mét); kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 10,0m (mười mét)."

Vậy với diện tích đất của bạn hoàn toàn đủ điều kiện để tách thửa và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , Bạn có thể tham khảo thủ tục nêu trên để giải quyết vấn để của mình .

Trân trọng ./.

3. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi diện tích đất có thay đổi?

Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi ở trên mảnh đất có diện tích trên 10.000m2 từ trước năm 1985, không có tranh chấp. Mảnh đất đã qua 3 lần đo đạc, vào năm 1982, 1992 và 2003, (riêng năm 2003 do bằng máy hiện đại). Qua 3 lần đo, diện tích mỗi lần lại khác nhau. Vừa qua, tôi xin GCNQSDĐ, xã không có vướng mắc gì, nhưng khi lên huyện Cầu Kè thì Phòng địa chính cho biết, họ chỉ cấp GCNQSDĐ theo diện tích đo năm 1982, không cấp theo diện tích đo năm 1992 và 2003. Vậy trường hợp của tôi, theo diện tích đo năm nào là đúng Luật Đất đai?
Cảm ơn luật sư!

4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các loại thuế, lệ phí liên quan ?

Xin chào Luật Sư, Hiện công ty mình đang sắp nhập 2 mặt hàng là tinh dầu (Essential oil) từ Ấn Độ và đá muối Himalaya dùng cho Spa từ Pakistan. Xin cho hỏi là hiện thuế nhập khẩu và GTGT của 2 loại mặt hàng trên là bao nhiêu vậy ah?
Mong nhận được tư vấn của Luật sư. Xin cám ơn!
Trân Trọng!
Người hỏi: vohuynhan

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các loại thuế, lệ phí liên quan ?

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Về mặt hàng tinh dầu:

Căn cứ thông tư 169/2014 thông tư của bộ tài chính hướng dẫn về nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa Asean - Ấn độ giai đoạn 2015-2018 có hướng dẫn về thuế nhập khẩu mặt hàng tinh dầu tuy nhiên do trong câu hỏi bạn không nêu rõ mặt hàng tinh dầu của bạn thuộc lại tinh dầu gì, vậy căn cứ chương 33.01 quy định về thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng tinh dầu như sau:

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất AIFTA (%)

2015

2016

2017

2018

Chương 33 - Tinh dầu và các chất tựa nhựa; nước hoa, mỹ phẩm hoặc các chế phẩm dùng cho vệ sinh

33.01

Tinh dầu (đã hoặc chưa khử terpen), kể cả tinh dầu sáp và tinh dầu nguyên chất; chất tựa nhựa; nhựa chứa dầu đã chiết; tinh dầu cô đặc trong chất béo, trong các loại dầu không bay hơi, trong các loại sáp hay các chất tương tự, thu được bằng phương pháp tách hương liệu hoặc ngâm tẩm; sản phẩm phụ terpen từ quá trình khử terpen các loại tinh dầu; nước cất tinh dầu và dung dịch nước của các loại tinh dầu.

- Tinh dầu của các loại quả chi cam quýt:

3301

12

00

- - Của cam

3

2

2

1

3301

13

00

- - Của chanh

3

2

2

1

3301

19

00

- - Loại khác

3

2

2

1

- Tinh dầu khác trừ tinh dầu của các loại quả chi cam quýt:

3301

24

00

- - Của cây bạc hà cay (Mantha piperita)

3

2

2

1

3301

25

00

- - Của cây bạc hà khác

3

2

2

1

3301

29

00

- - Loại khác

3

2

2

1

3301

30

00

- Chất tựa nhựa

3

2

2

1

3301

90

- Loại khác:

3301

90

10

- - Nước cất và dung dịch nước của các loại tinh dầu phù hợp dùng để làm thuốc

3

2

2

1

3301

90

90

- - Loại khác

3

2

2

1

Vậy căn cứ vào bảng nêu trên bạn có thể tra cứu được mã HS cho mặt hàng tinh dầu tương ứng với yêu cầu của bạn.

Về mặt hàng đá muối Himalaya nhập khẩu từ Pakistan theo công văn 2246/BTM-PC Về việc cập nhật danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thoả thuận đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam thì Pakistan thuộc các nước có thỏa thuận quan hệ tối huệ quốc, vậy theo hướng dẫn tại Thông tư 182/2015/TT-BTC Biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thi mặt hàng Đá muối của bạn có thuế nhập khẩu như sau:

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất (%)

25.01

Muối (kể cả muối ăn và muối đã bị làm biến tính) và natri clorua tinh khiết, có hoặc không ở trong dung dịch nước hoặc có chứa chất chống đóng bánh hoặc chất làm tăng độ chẩy; nước biển.

2501.00.10

- Muối ăn

30

2501.00.20

- Muối mỏ

30

2501.00.50

- Nước biển

15

2501.00.90

- Loại khác

13

Vậy đối tường hàng hóa nhập khẩu đá muối Himalaya theo hướng dẫn tại thông tư 182/2015/TT-BTC về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì mặt hàng này sẽ chịu thuế nhập khẩu 13%.

Về thuế GTGT của mặt hàng Đá muối Himalaya và mặt hàng tinh dầu.

Theo khoản 4 điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về đối tượng không chịu thuế như sau:

“ 4. Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt mà thành phần chính là Na-tri-clo-rua (NaCl).”

Vậy đối với sản phẩm đá muối Himalaya có thành phần chính là Nacl là đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ theo quy định tại điều 4, điều 9, điều 10 thông tư 219/2013/TT-BTC tương ứng những mặt hàng không chịu thuế GTGT, mặt hàng thuế suất 0%, thuế suất 5% thì đối tượng tinh dầu không nằm trong đối tượng các mức thuế xuất nối trên. Vậy căn cứ điều 11 thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT thì mặt hàng tinh dầu thuộc đối tượng chịu thuế suất 10%

Xin chào Luật Sư, tôi đang gặp khó khăn về việc đóng thuê hàng tháng.Năm trước tôi kinh doanh thuốc tây ở một xã A, tôi đóng thuế hàng tháng là 250.000đ/tháng. Hiện giờ tôi chuyển sang xã B cũng kinh doanh thuốc tây, nhưng bên xã B này lại thu thuế hàng tháng là 800.000đ/tháng.Tôi là một công dân có trách nhiệm, nhưng giữa hai khoản thuế chinh lệch nhau thế này tôi không thể đóng. Kính mong Luật Sư cho tôi ý kiến và cách đóng thuế như thế nào cho phải. Tôi xin cảm ơn!

Bạn mở hiệu thuốc tây dưới hình thức hộ kinh doanh thì bạn sẽ phải nộp thuế TNCN và thuế GTGT theo phương pháp khoán nếu doanh thu của bạn trên 100 triệu đồng.năm. Nếu mức doanh thu của bạn từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì bạn sẽ không phải nộp hai loại thuế này. Để xác định doanh thu, bạn căn cứ vào khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như sau:

"2. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

a) Doanh thu tính thuế

a.1) Doanh thu tính thuế là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hoá đơn.

a.2) Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

b) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

b.1) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

- Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%."

Vì bạn mở hiệu thuốc, chỉ thực hiện việc bán thuốc nên sẽ thuộc ngành nghề phân phối, cung cấp hàng hóa. Tỷ lệ thuế GTGT là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.

>> Tham khảo bài viết liên quan:

Tư vấn các loại thuế phải nộp khi mở hiệu thuốc tây ?

Các loại thuế cần đóng sau khi mở hiệu thuốc ?

Xác định mức thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế ?

Xin chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: trong luật quy định sau bao nhiêu ngày gia đinh tôi hoàn thành nghĩa vụ nộp đủ thuế trước bạ cũng như tiền thuế đất? Hiện nay gia đình tôi đã thực hiện nghĩa vụ xong hơn 6 tháng mà vẫn chưa nhận được sổ đỏ cũng như băn bản giấy tờ của cơ quan chức năng. Mặc dù ngày 10/11 gia đình có gửi đơn tới các nhà chức trách nhưng cũng không nhận được sự quan tâm. Xin luật sư cho tôi biết gia đình phải làm thế nào?

Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

“…
2. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như sau:

a) Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày;

b) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không quá 30 ngày;

c) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất là không quá 20 ngày;4. Thời gian quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 15 ngày”.

Căn cứ vào quy định trên thì khi gia đình bạn đã nộp hồ sơ hợp lệ và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì không 30 ngày sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong trường hợp này bạn nên làm đơn khiếu nại lên Phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện, nơi quản lý của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, về việc đã nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng 6 tháng trôi qua mà không được trả lời.

Luật sư vui lòng giải đáp giúp em, nhân viên trong công ty em đã có MST cá nhân nhưng bây giờ đã thay đổi số CMND thì phải làm thay đổi như thế nào trong hồ sơ thuế ( mẫu thay đổi nào, hồ sơ cần những gì?)

Theo quy định của pháp luật thì mỗi cá nhân chỉ được cấp một mã số thuế cá nhân duy nhất, do đó bạn đã có mã số thuế cá nhân rồi thì sẽ không được cấp thêm mã số thuế cá nhân nữa. Vì vậy khi bạn đã có chứng minh nhân dân mới thì bạn cần điều chỉnh lại số chứng minh nhân dân mới trong hồ sơ đăng ký của mình.

"Điều 3. Mã số thuế

3. Nguyên tắc cấp mã số thuế

a) Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Thông tư này được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động, trừ các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e khoản này. Mã số thuế được dùng để khai thuế, nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người nộp thuế phải nộp, kể cả trường hợp người nộp thuế kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn khác nhau.

Mã số thuế đã cấp không được sử dụng để cấp cho người nộp thuế khác. Tổ chức kinh doanh khi chấm dứt hoạt động thì mã số thuế chấm dứt hiệu lực và không được sử dụng lại.

Mã số thuế đã cấp cho người nộp thuế là chủ hộ kinh doanh hoặc một cá nhân không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, kể cả trường hợp đã ngừng hoạt động kinh doanh sau đó kinh doanh trở lại.

Mã số thuế của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được giữ nguyên.

Đối với doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, mã số thuế đồng thời là mã số doanh nghiệp."

Bạn làm bộ hồ sơ sau:

- Tờ khai đăng ký thuế. Trong tờ khai này bạn phải điền mã số thuế cá nhân đã cấp cho bạn vào ô mã số thuế, điền số chứng nminh nhân dân mới của bạn vào ô số chứng minh nhân dân

- Bản sao chứng minh nhân dân mới của bạn

- Bạn nộp bộ hồ sơ trên có đơn vị trả thu nhập (nếu bạn đang làm tại đơn vị trả thu nhập) hoặc Cơ quan thuế quản lý, nơi cấp mã số thuế cho bạn.

Thưa luật sư, xin cho tôi hỏi mở quán cắt tóc có phải đónǵ thuế môn bài không ?

Nghị định số 39/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh, Điều 3 khoản 1 quy định:

1. Cá nhân hoạt động th­ương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động đ­ược pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác như­ng không thuộc đối t­ượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “th­ương nhân” theo quy định của Luật Thương mại. Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động th­ương mại sau đây:

“a) Buôn bán rong (buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các th­ương nhân đ­ược phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong;

b) Buôn bán vặt là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định;

c) Bán quà vặt là hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, n­ước uống (hàng nước) có hoặc không có địa điểm cố định;

d) Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc ng­ười bán lẻ;

đ) Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;

e) Các hoạt động thương mại một cách độc lập, th­ường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác.

Tham khảo thêm một số văn bản pháp lý liên quan:

Thông tư 169/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2015-2018

Công văn 2246/BTM-PC cập nhật danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thoả thuận đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt

Thông tư số 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn kinh doanh dịch vụ cắt tóc không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh và không thuộc diện phải nộp thuế môn bài.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi.

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

5. Có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chỉ có giấy tờ mua bán hay không ?

Xin chào Luật Sư, hiện tại gia đình em đang có sổ đỏ một mảnh đất nông nghiệp. vậy xin hỏi Luật sư gia đình em có thể chuyển mục đích sử dụng của mảnh đất đó sang đất ở được không ạ, và nếu được thì phải làm những thủ tục và chịu mức phí như thế nào theo quy định của pháp luật ạ ?

Em xin chân thành cám ơn.

Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo Điều 52 và khoản 2, Điều 57 Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội, căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất. Như vậy, mục đích sử dụng đất phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở phải được phép của có quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định:

Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Về nghĩa vụ tài chính, Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về tiền sử dụng đất quy định như sau:

Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thưa luật sư, xin hỏi: Gia đình tôi được ông bà chia cho 1 phần rừng,ông bà có sổ rừng đầy đủ.vì cho gia đình khác mượn đất gần 5nam bây giờ chia cho tôi thì gia đình hàng sóm mà chúng tôi cho mượn chanh chấp bảo rừng của họ làm lâu năm.không cho chúng tôi dk đất đai..bây giờ ông bà chia đất cho gd chúng tôi nhưng bị gd hàng xóm lm như vậy nên đến giờ vẫn k dk đc mảnh đất đấy...và xã k giả quyết và k dk mảnh đất cho chúng tôi bây giờ chúng tôi làm gì?

Bạn cần làm đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai gửi đến UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp. Nếu như hòa giải không thành thì làm đơn khởi kiện gửi đến Tòa án nhân dân nơi có đất tranh chấp. Sau khi tranh chấp được giải quyết, gia đình bạn có thể thực hiện các quyền của người sử dụng đất mà trước đây bị hạn chế do có tranh chấp.

Thưa luật sư, xin hỏi: tôi có một ngôi đất không ai trông coi muốn để lại cho con trai , khi đó muốn bán và nhờ em trai tìm người và tìm được bên mua , khi đã kí kết là đặt cọc 10 triệu , và năm sau sẽ trả hết tiền , nhưng khi con trai có ý kiến là không bán , nên tôi quyết định ko bán và trả tiền cọc , ( người kí kết là em trai và chưa có giấy ủy quyền ) vậy tôi có phải đền bù 20 triệu cho bên mua không . vì sao

Hợp đồng đặt cọc được thực hiện giữa em trai bạn và người mua trong khi em trai bạn không được sự ủy quyền của bạn. Do đó, em trai bạn không đáp ứng điều kiện chủ thể của hợp đồng đặt cọc này, hợp đồng này sẽ vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, 2 bên trả lại nhau những gì đã nhận, em trai bạn trả lại cho người đó 10 triệu đã nhận. Do đó bạn không ký hợp đồng đặt cọc nên không phải trả tiền đền bù tương đương.

Thưa luật sư, xin hỏi:nhà em có mua 1 miếng đất của ông A, có giấy mua bán tay có xác nhận củ ấp, có giấy CN.QSDĐ của ông A. cho em hỏi cơ sở pháp lý cấp giấy và thủ tục ra sao, xin cám ơn
Theo quy định pháp luật Đất đai hiện hành thì bạn cần thực hiện các bước sau để hợp pháp hóa quyền sử dụng đất của mình:
Bước 1: Bạn và ông A cần đến Văn phòng công chứng để ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp lệ; ngoài ra hai bên cần thống nhất trong hợp đồng:
- Bên nào phải thực hiện nghĩa vụ tài chính (thuế và lệ phí).
- Bên nào làm hồ sơ sang tên sổ đỏ.
Bước 2: Nộp lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân.
Lệ phí trước bạ = 0,5 % x Khung giá đất do UBND cấp tỉnh, thành phố quy định.
Thuế thu nhập cá nhân: Có hai phương pháp tính sau đây:
Cách 1: Thuế thu nhập cá nhân = 25% giá trị lợi nhuận (giá bán)
Giá bán: là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng;
- Đối với đất có nguồn gốc Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất thì căn cứ vào chứng từ thu tiền sử dụng đất;
- Đối với đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng từ các tổ chức, cá nhân thì căn cứ vào giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (khi mua);
- Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất là giá trúng đấu giá;
- Đối với đất có nguồn gốc không thuộc các trường hợp nêu trên thì căn cứ vào hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xác định giá vốn.
Cách 2: Áp dụng khi không xác định được giá mua
Thuế thu nhập cá nhân = 2% Giá chuyển nhượng (giá ghi trong hợp đồng).
Bước 3: Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận phiếu hẹn tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

- Đơn xin cấp GCNQSDĐ (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính + bản sao chứng thực);
- CMTND, sổ hộ khẩu của các bên (bản sao chứng thực);
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (công chứng);
- Hồ sơ kỹ thuật thửa đất (bản chính) (trong trường hợp hợp chia tách, hoặc hợp nhất nhiều thửa đất);
- Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng nhân thân (bản sao);
- Biên lại nộp nghĩa vụ tài chính (bản chính)
Bước 4: Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại bộ phận 1 cửa.
Thời gian thực hiện: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất thời gian giải quyết không quá 30 ngày).

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

6. Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Thưa luật sư. Em muốn tư vấn một vài việc liên quan đến đất đai. Mẹ em đứng tên trên sổ đỏ, do tuổi già muốn sang nhượng tên lại cho em và anh trai, em và anh trai đều có gia đình rồi, hiện tại đang sống trên mảnh đất của mẹ, mảnh đất ấy có 2 căn nhà.

Em muốn hỏi em và anh trai đứng tên trên 1 sổ đỏ có được không. Thủ tục cần những giấy tờ gì ạ. Nếu được thì em có phải làm thủ tục tách thửa riêng ra để thuận tiện sau này không tranh chấp không.

Em xin cảm ơn!

Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1.Thứ nhất về vấn đề Em muốn hỏi em và anh trai đứng tên trên 1 sổ đỏ có được không. Thủ tục cần những giấy tờ gì ạ.

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 98 Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội:

"1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó.

2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện."

Như vậy, pháp luật không cấm việc một diện tích đất có hai người đứng tên trên giấy chứng nhận.

Về thủ tục: Bạn nộp hồ sơ gồm:

Căn cứ khoản 2 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về hồ sơ địa chính:

"2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng gồm có:

a) Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định.

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư;

d) Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất."

2.Thứ hai về vấn đề Nếu được thì e có phải làm thủ tục tách thửa riêng ra để thuận tiện sau này không tranh chấp không?

Căn cứ khoản 2 Điều 143 Luật đất đai năm 2013:

"2. Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương."

Căn cứ khoản 4 Điều 144 Luật đất đai năm 2013:

"4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở."

Như vậy, trong trường hợp này việc bạn có được tách thửa không sẽ căn cứ vào điều kiện tách thửa do UBND cấp tinh ban hành xem diện tích đât của bạn có đủ điều kiện để được tách thửa không.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Mẫu đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa đất

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê