Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục hiến tặng đất đai cho nhà chùa ?

Tư vấn thủ tục hiến tặng đất đai cho nhà chùa:  1900 6162

 

Trả Lời:

Chào nhà chùa, cảm ơn nhà chùa đã gửi câu hỏi về cho chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi. Câu hỏi của nhà chùa được chúng tôi trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật đất đai năm 2013

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

2. Nội dung:

Chùa là một trong những loại hình cơ sở tôn giáo. Cơ sở tôn giáo có thể sử dụng các loại đất: đất cơ sở tôn giáo và đất khác.

+ Đối với đất khác: chế độ sử dụng đất như đối với cá nhân, hộ gia đình (được nhận chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất). Trường hợp phật tử muốn hiến đất cho cơ sở tôn giáo không phải để sử dụng vào mục đích tôn giáo có thể tham khảo thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất: Tư vấn thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ?

+ Đối với đất cơ sở tôn giáo được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất (không được nhận chuyển nhượng, tặng cho):

Khoản 1 Điều 159 Luật đất đai 2013 quy định:

"Đất cơ sở tôn giáo gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động". 

Theo đó, trường hợp người dân muốn hiến tặng đất cho cơ sở tôn giáo để sử dụng vào mục đích tôn giáo thì thực hiện theo trình tự như sau:

- Cơ sở tôn giáo lập dự án mở rộng cơ sở tôn giáo trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Người có đất hiến tặng tự nguyện trả đất cho Nhà nước.

- Trên cơ sở dự án mở rộng sơ sở tôn giáo được phê duyệt và hồ sơ tự nguyện trả đất để hiến tặng cho cơ sở tôn giáo, Nhà nước sẽ thực hiện thủ tục thu hồi đất của người hiến tặng và giao đất cho cơ sở tôn giáo. Cơ sở tôn giáo được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với đất được giao này.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê