Chấp hành Bản án, các cơ quan liên quan làm thủ tục để thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất số AB 633334 (số vào sổ H 00081) ngày 28/9/2005 do UBND T.p Quy Nhơn cấp do ông Lê D đứng tên, Thế nhưng ngày 01/8/2014, Thường trực Thành uỷ Quy Nhơn có Phiếu chuyển số: 536-PC/TU gởi UBND thành phố Quy Nhơn nêu: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, Văn phòng chuyển đơn của ông Lê Đăng Khoa đến UBND thành phố để kiểm tra, chỉ đạo tạm dừng các thủ tục thu hồi và cấp mới GCNQSD đất ngôi nhà trên vì có sự tranh chấp phức tạp chưa được giải quyết”. Ngày 14/10/2014, Văn phòng ĐK SD đất thành phố nhận được Phiểu chuyển nói trên và có Văn bản số: 360/VPĐK.CV, ngày 05/11/2014 gởi UBND thành phố Quy Nhơn viện dẫn chỉ đạo của Thành uỷ Quy Nhơn tại Phiếu chuyển số: 536-PC/TU dừng thi hành Bản án. Như vậy Bản án đã có hiệu lực pháp luật thế nhưng Thường trực Thành uỷ Quy Nhơn lại chỉ đạo UBND thành phố Quy Nhơn tạm dừng không cho thi hành Bản án là vi phạm nghiêm trọng điều 106 Hiến pháp năm 2013. Tôi xin hỏi tôi muốn gởi Đơn khiếu nại hành vi vi phạm Pháp luật của Thường trực Thành uỷ quy Nhơn thì cơ quan nào giải quyết. Mong được quý Công ty quan tâm trả lời !

Xin chân thành cảm ơn !

Người gửi: H.H.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Công ty luật Minh Khuê

Thủ tục khiếu nại về vi phạm pháp luật đất đai ?

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Về vấn đề bạn đang thắc mắc, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

 

1. Cơ sở pháp lý

Luật Thi hành án dân sự năm 2008 

Luật khiếu nại năm 2011 

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại các Điều 48, 49, 50 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định về các trường hợp hoãn thi hành án, tạm hoãn thi hành án và đình chỉ thi hành án. Theo đó, trong các trường hợp này, người có thẩm quyền ra các quyết định trên là Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự. Còn cơ quan thường trực thành ủy có các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực giám sát, xem xét, xử lý kỷ luật Đảng viên...Vì vậy, trong trường hợp của bạn, Thường trực thành ủy TP Quy Nhơn không có thẩm quyền trong việc ra yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn dừng việc thi hành bản án. Đây là hoạt động vượt quá phạm vi thẩm quyền của Thành ủy. 

Theo đó, trường hợp này bạn có thể khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền để xem xét lại vụ việc trên. Theo quy định tại Điều 7 Luật khiếu nại năm 2011 có quy định:

"Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính."

Theo như quy định trên, bạn nên làm đơn khiếu nại trực tiếp đến cơ quan đã ra quyết định dừng việc thi hành bản án là UBND TP Quy Nhơn. Trường hợp UBND không giải quyết cho bạn thì bạn có quyền khiếu nại lần hai đến Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Về hình thức khiếu nại, Điều 8 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định như sau:

"1. Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

2. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

3. Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này."

Như vậy, trường hợp này bạn có thể làm đơn khiếu nại hoặc đến khiếu nại trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại như chúng tôi đã nêu ở trên.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn quan tâm. Cảm ơn bạn đã tin tưởng.

Trân trọng ./.

Bộ phận Tư vấn Luật Dân sự.