Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: T.A

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Thủ tục làm sổ đỏ căn hộ được cấp theo tiêu chuẩn lão thành cách mạng ? 

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi số: 1900 6162

Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Nội dung phân tích:

Trường hợp của bạn, mẹ bạn muốn làm sổ đỏ cho căn nhà tập thể mà trước đây được phân theo tiêu chuẩn lão thành cách mạng, theo đó hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở bao gồm:

-  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

-  Bản sao giấy tờ về tạo lập nhà ở theo quy định.

 - Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở đối với trường hợp qui định tại điểm a khoản 1 điều 11 của Luật nhà ở, bản vẽ sơ đồ nhà ở đối với trường hợp qui định tại điểm b khoản 1 điều 11 của Luật nhà ở, trừ trường hợp trong giấy tờ về tạo lập nhà ở qui định tại điểm b khoản này đã có bản vẽ sơ đồ và trên thực tế không có thay đổi. Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở phải thể hiện được vị trí, hình dáng, kích thước, diện tích thửa đất; hình dáng, kích thước, diện tích mặt bằng các tầng nhà ở; vị trí nhà ở trên khuôn viên đất, tường chung, tường riêng. Riêng đối với căn hộ trong nhà chung cư thì thể hiện vị trí ngôi nhà, hình dáng, kích thước mặt bằng tầng có căn hộ và vị trí, hình dáng, kích thước, diện tích của căn hộ đề nghị cấp giấy.
Hồ sơ được nộp tại UBND xã/ phường nơi có nhà. UBND xã/phường nơi có đất xem xét nguồn gốc nhà ở  xác nhận vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, niêm yết công khai tại trụ sở UBND trong thời gian 15 ngày.

Sau đó UBND xã/phường nơi có nhà lập Tờ trình kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện (qua Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện) đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cám ơn bạn đã lựa chọn và tin tưởng Công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LÝ - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.