Người gửi: N.H.P

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của công ty luật Minh khuê

Luật sư tư vấn đất đai gọi: 1900 6162

Trả lời: 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn, Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 2013

Nội dung trả lời:

Theo Điều 49 luật đất đai 2013 quy định về Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì:

Trường hợp của bạn muốn xây dựng mới trên đất  thuộc diện quy hoạch. Nhưng căn cứ theo thông tin bạn đưa ra thì chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm nên bạn (người sử dụng đất)  sẽ được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy bạn vẫn có quyền xây dựng nhà

Việc thu hồi đất và không bồi thường cho bạn:

-Nếu như bạn đã có GCNQSDĐ rồi thì bạn vẫn sẽ được bồi thường theo pháp luật vì bạn đã đáp ứng điều kiện để được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất(với điều kiện chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của huyện nơi bạn ở)

-Nếu như đã có kế hoạch sử dụng đất của huyện vào thời điểm bạn xây nhà thì bạn sẽ không được bồi thường vì đây là việc sử dụng đất sai mục đích và thuộc cac trường hợp thu hồi đất không được bồi thường về đất theo điều 82 luật đất đai 2013:

 Điều 82. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất

Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;

2. Đất được Nhà nước giao để quản lý;

3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;

4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.