2.Hỗ trợ đào tạo nghề, ổn định sản xuất là:

1.130m2 x 288.000đ/m2= 296.640.000đ (giá hỗ trợ là 288.000đ gồm: 60.000 x 1.6 (hệ số điều chỉnh cho đất nông nghiệp năm 2016 do UBND tỉnh Gia Lai ban hành) x 3 lần theo quy định hỗ trợ UBND tỉnh ban hành)).

Như vậy cho tôi hỏi về phần chi phí hỗ trợ theo mục2 gia đình tôi có được nhân thêm hộ số điều chỉnh là 14 (hệ số điều chỉnh cho đất nằm dọc theo mặt đường chính) hay không theo cách tính của tôi cho mục 2 như sau:
2.Hỗ trợ đào tạo nghề, ổn định sản xuất là:
1.130m2 x 4.032.000đ/m2= 4.556.160.000đ (giá hỗ trợ là 4.556.160.000đ gồm: 60.000 x 1.6 (hệ số điều chỉnh  cho đất nông nghiệp năm 2016 do UBND tỉnh Gia Lai ban hành) x 3 lần theo quy định hỗ trợ UBND tỉnh ban hành) x 14 ( hệ số điều chỉnh cho đất nằm dọc theo mặt đường chính))

Mong anh chị tư vấn giúp.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật đất đai công ty Luật Minh Khuê

 Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến, gọi: 1900.1940

 

Trả lời:

 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Công ty luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:
I. Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai năm 2013;
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
II. Nội dung phân tích
Khi nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất được bồi thường theo quy định của pháp luật và được xem xét hỗ trợ. Cụ thể các khoản hỗ trợ được Luật đất đai năm 2013 quy định như sau:
"Điều 83: Hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất
..............................................................

2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

d) Hỗ trợ khác.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."
Như vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai hỗ trợ bạn trong đào tạo nghề, ổn định sản xuất hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật.
Vấn đề ở đây là mức hỗ trợ mà bạn thắc mắc đã đúng hay chưa? Chúng tôi xin trả lời như sau:

Khoản 1-Điều 20-Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất quy định như sau:

"Điều 20. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 19 của Nghị định này (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định sau đây:

a) Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương;

b) Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực tế của địa phương".
Như vậy, để xác định được số tiền mà bạn được hỗ trợ đào tạo nghề, ổn định sản xuất đã đúng chưa thì phải căn cứ vào quyết định về mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư năm 2016 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành. Tuy nhiên, dựa vào thông tin bạn cung cấp có thể xác định được rằng mức gấp 3 lần theo quy định hỗ trợ từ Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vẫn nằm trong mức pháp luật đưa ra là không quá 5 lần giá đất nông nghiệp. Điều này cũng có nghĩa là cách tính của bạn nhân với 14 (hệ số điều chỉnh cho đất nằm dọc mặt đường chính) không phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.1940 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật đất đai qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Tư vấn pháp luật Đất đai.