Do ngõ đi vào người ta không tính vào diện tích sử dụng. Trước nhà tôi đi 1m 1 ngõ. Nay nhà hàng xóm ngoài mặt đường muốn đi chung. Họ đập phá tường nhà tôi, đêm hôm gây phiền hà quấy nhiễu. Mặc dù nhà tôi đã đồng ý cho đi chung lùi cổng vào. Nhưng họ vẫn muốn lấn chiếm. Liệu nhà tôi có phải lùi cổng vào nữa cho gia đình họ đi nữa không. Xin cám ơn luật sư.

Người gửi: P.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Tranh chấp ngõ đi chung ? 

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi số: 1900 6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự năm 2005

2. Nội dung tư vấn:

Theo như nội dung thư yêu cầu, nhà hàng xóm ngoài mặt đường muốn sử dụng lối đi chung với gia đình bạn. Tuy nhiên,theo quy định của Bộ luật Dân sự, gia đình bạn chỉ phải cho sử dụng lối đi chung khi gia đình nhà hàng xóm là bất động sản bị vây bọc theo quy định sau:

"Điều 275. Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề  

1. Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó. Người được dành lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề, nếu không có thoả thuận khác.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thoả thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định.

3. Trong trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù."

Do đó, nếu nhà hàng xóm ngoài mặt đường đã có lối đi thuận tiện thì gia đình bạn không nhất thiết phải cho bên gia đình hàng xóm sử dụng lối đi chung, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Như vậy, việc sử dụng lối đi chung như thế nào là do các bên thỏa thuận, không phải là nghĩa vụ của gia đình bạn.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê