>> Luật sư tư vấn luật về soạn thảo hợp đồng trực tuyến gọi số:   1900.6162

Tư vấn xác lập hợp đồng thế chấp tài sản là đất đai ?

Tư vấn xác lập hợp đồng thế chấp tài sản là đất đai - Ảnh minh họa

 

Trả Lời:

1.Cơ sở pháp lý

- Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

2. Nội dung trả lời

Căn cứ Điều 343 Bộ luật dân sự năm 2005:

“Điều 343. Hình thức thế chấp tài sản 

Việc thế chấp tài sản phải được lập thành văn bản, có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính. Trong trường hợp pháp luật có quy định thì văn bản thế chấp phải được công chứng, chứng thực hoặc đăng ký.”

Căn cứ Điều 64Nghị định 43/2014/ND-CP:

“Điều 64. Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

1. Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải được người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự ký tên.

2. Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải được tất cả các thành viên trong nhóm ký tên hoặc có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ trường hợp các chủ sở hữu căn hộ cùng sử dụng chung thửa đất trong nhà chung cư.”

Như vậy theo quy định của pháp luật thì việc thế chấp tài sản của bạn có thể ghi trong hợp đồng chính và hợp đồng này phải được công chứng hoặc chứng thực.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê