1.  Trình tự thực hiện:

+ Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án hoặc Tổ chức đã thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất có trách nhiệm nộp thay người trúng đấu giá, đấu thầu hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường;

+ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ đến PhòngTài nguyên và Môi trường.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo uỷ quyền; gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

+ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

 

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất;

+ Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính;

+ Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)

Số lượng hồ sơ:  01(bộ)

- Thời hạn giải quyết: Không quá mười lăm (15) ngày làm việc.

Tham khảo: Tư vấn trình tự thủ tục xin cấp sổ đỏ và sang tên sổ đỏ

 

3. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Những văn bản pháp luật mới nhất trong lĩnh vực đất đai:

Luật đất đai năm 2013;

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định bề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Nghị định số  44/2014/NĐ-CP  quy định về giá đất;

- Nghị định số  43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013;

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định thu tiền sử dụng đất

Nghị định số  46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012

Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ

Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

Thông tư 226/2016/TT-BTC về phí chứng thực

Thông tư 250/2016/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương

Và rất nhiều những thông tư, quyết định hướng dẫn khác trong lĩnh vực pháp luật đất đai.

Những văn bản pháp lý (hết hiệu lực) nhưng có giá trị tham khảo, đối chiếu về chính sách pháp luật đất đai cũ:

Luật Đất đai năm 2003, Bộ Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản

Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004;

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007,

Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009

Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005

Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009,

Luật Thuế thu nhập cá nhân của Quốc hội

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính;

Thông tư 60 /2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ

Thông tư Liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính

- Hướng dẫn số 5622/HD-LN ngày 09/4/2010 Liên ngành Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Kho bạc Nhà nước

Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tài chính

Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Luật Nhà ở năm 2005

NghỊ định số 90/2006/NĐ-CP NGÀY 06/09/2006

Nghị định 71/2010/NĐ-CP của ngày 23/06/2010

Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng

 

4. Liên hệ sử dụng dịch vụ hoặc tư vấn luật đất đai:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ tư vấn luật đất đai: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  Tư vấn pháp luật đất đai qua Email

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê