a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Câu Hỏi: Gia đình tôi xây dựng nhà năm 2004 trên thửa đất vuờn (sử dụng đất sai mục đích) Nay làm thủ tục chuyển mục đích sdd thửa đất nói trên sang đất ở. Đã có quyết định cmđ, và đã có phiếu thông báo nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế gửi về gđ. NHưng gd tôi thắc mắc là số tiền phải nộp là 100% chệnh lệch giữa thu tiền sdd tính theo giá đất ở với thu tiền sdd theo giá nông nghiệp. 

Có hỏi rất nhiều nguời và đuợc trả lời chung chung. Rằng nhà ở quy định tại điều mục a khoản 2 là nhà phải xây dựng trên đất ở đã đuợc công nhận, nay xin cmd thêm thì mới đuợc thu 50%. 

Căn cứ theo mục a khoản 2 điều 6 xét thấy gia đình tôi hoàn toàn nằm trong đối tuợng đuợc huởng 50%. Điều kiện tiên quyết của CMD là phải phù hợp quy hoạch, gia đình tôi đã có quyết định CMD chứng tỏ gia đình tôi đã đủ điều kiện nằm trong khu dân cư. Và thửa đất đã có nhà. Vậy căn cứ nào để tôi đựoc huởng quyền lợi và đúng với quy định của pháp luật

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư công tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: Duy Bờm

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi. Câu hỏi của bạn được chúng tôi trả lời như sau:

Điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất quy định:

"a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền"

Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai 2103 lại quy định: "6. Phần diện tích đất vườn, ao còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 của Điều này thì được xác định sử dụng vào mục đích hiện trạng đang sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này".

Theo quy định tại hai văn bản trên, đất vườn trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở được hiểu là diện tích đất vườn còn lại sau khi xác định diện tích đất ở trong cùng một thửa đất. Có nghĩa là, phần diện tích đất này phải gắn liền với phần diện tích đất đã được ghi nhận là đất ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong trường hợp của bạn, bạn xây nhà ở trên phần diện tích đất vườn là xây dựng trái phép, cho nên không thể coi phần diện tích đất xung quanh nhà là "đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở". Toàn bộ diện tích đất của gia đình bạn sẽ được xác định thuộc nhóm đất nông nghiệp, việc chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tuân theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, thu tiền sử dụng bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI