Thửa đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB429861, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1644/2010/HĐTP/CH80253 do ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  cấp ngày 28/06/2010 cụ thể như sau:

  a) Thửa đất số: 129(2)

  b) Tờ bản đồ số: 14

  c) Địa chỉ thửa đất: Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội

 d) Diện tích: 50 m2 (bằng chữ: Năm mươi mét vuông)

e) Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 42 m2

+ Sử dụng chung: 8 m2

f) Mục đích sử dụng: Đất ở

g) Thời hạn sử dụng: Lâu dài

h) Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tư vấn giải quyết đối với trường hợp cấp sai sổ đỏ ?

Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai trực tuyến qua điện thoại gọi số:    1900 6162

Ghi chú: Trong 50m2 để 8m2 làm ngõ đi chung. Được sử dụng 62m2 ngõ đi chung. Nhận quyền sử dungj đất từ Đỗ Thị Nhâm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 10806QSDĐ/1874-H

Thửa đất của bên C có các thông số như sau: 

Thửa đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 607221, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 10805QSDĐ/1874-H do ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  cấp ngày 24/12/2004 cụ thể như sau:

  a) Thửa đất số: 129(3)

  b) Tờ bản đồ số: 14

c) Địa chỉ thửa đất: Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội

d) Diện tích: 50 m2 (bằng chữ: Năm mươi mét vuông)

f) Mục đích sử dụng: Đất ở

g) Thời hạn sử dụng: Lâu dài

 h, Có 62m2 ngõ đi chung

Thửa đất của bên D có các thông số như sau: 

Thửa đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 607922, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 10806QSDĐ/1878-H do ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  cấp ngày 04/2/2006 cụ thể như sau:

 a) Thửa đất số: 129(3)

 b) Tờ bản đồ số: 14

 c) Địa chỉ thửa đất: Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội

 d) Diện tích: 50 m2 (bằng chữ: Năm mươi mét vuông)

 f) Mục đích sử dụng: Đất ở

 g) Thời hạn sử dụng: Lâu dài

  h) Có 62m2 ngõ đi chung

Tôi muốn hỏi luật sư:

Hiện tại 2 hộ C và D không cho tôi được làm các việc bên dưới. hộ A thì không biết ở đâu nên không liên lạc được. Luật sư cho tôi biết theo pháp luật tôi có được phép làm các việc sau mà không cần đồng ý của bên B và C không?

1. Từ tâng 2 tôi có được xây ban công hoăc xây tầng 2 nho ra ngõ đi chung hay không. Nếu được thì được nhô ra bao nhiêu?( Ngõ đi chung trước của nhà tôi có chiều rộng 1.7m)

2. Tầng 1 tôi có được phép xây bậc để thuận tiện cho việc bước lên nhà không? Vì hiện tại nền nhà tôi đang cao hơn ngõ 0.6m

3. Nếu tôi muốn tôn đoạn ngõ trước của nhà tôi lên khoảng 0.4m để đi lại và rắt xe cho thuận tiện thì có được không? ( ba hộ gia đình A, C, B đều chưa làm nhà hiện đất vẫn để không)

4. Tôi có được phép mở  cánh cửa chính mở ra ngoài mặt ngõ ép vào giáp tường nhà tôi không hay phải mở cách cửa vào trong nhà.

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư.

Người gửi: Tue Nguyen

 

Trả lời:

1.Cơ sở pháp lý

- Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội;

- Luật Xây dựng của Quốc hội, số 50/2014/QH13;

- Quyết định 04/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng".

 

2.Nội dung trả lời

2.1.Thứ nhất về vấn đề  từ tâng 2 tôi có được xây ban công hoăc xây tầng 2 nho ra ngõ đi chung hay không. Nếu được thì được nhô ra bao nhiêu?( Ngõ đi chung trước của nhà tôi có chiều rộng 1.7m) .Tầng 1 tôi có được phép xây bậc để thuận tiện cho việc bước lên nhà không? Vì hiện tại nền nhà tôi đang cao hơn ngõ 0.6m? Nếu tôi muốn tôn đoạn ngõ trước của nhà tôi lên khoảng 0.4m để đi lại và rắt xe cho thuận tiện thì có được không? ( ba hộ gia đình A, C, B đều chưa làm nhà hiện đất vẫn để không)?

Căn cứ Điều 267 Bộ luật dân sự năm 2005:

“Điều 267. Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng

1. Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu công trình phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh.

2. Khi có nguy cơ xảy ra sự cố đối với công trình xây dựng, ảnh hưởng đến bất động sản liền kề và xung quanh thì chủ sở hữu công trình phải cho ngừng ngay việc xây dựng, sửa chữa hoặc dỡ bỏ theo yêu cầu của chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

3. Khi xây dựng công trình vệ sinh, kho chứa hoá chất độc hại và các công trình khác mà việc sử dụng có khả năng gây ô nhiễm môi trường, chủ sở hữu phải xây cách mốc giới một khoảng cách và ở vị trí hợp lý, phải bảo đảm vệ sinh, an toàn và không làm ảnh hưởng đến chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh.”

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 10/2014/TT-BXD:

“Điều 4. Nguyên tắc cơ bản trong quản lý chất lượng xây dựng nhà ở

Công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình nhà ở do chủ nhà và các tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, tuân thủ giấy phép xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng có liên quan, đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng và các công trình liền kề, lân cận, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan.”

Căn cứ khoản 5. 6 Điều 3 Luật xây dựng năm 2014:

“5. Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.

6. Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên thửa đất.”

Do bạn không nêu rõ chỉ giới xây dựng của diện tích mảnh đất nên trong trường hợp này :

“2.8.10. Phần nhà được phép nhô quá chỉ giới đường đỏ trong trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ

Bảng 2.9: Độ vươn ra tối đa của ban công, mái đua, ô-văng

Chiều rộng lộ giới (m)

Độ vươn ra tối đa Amax (m)

Dưới 7m

0

7¸12

0,9

>12¸15

1,2

>15         

1,4

 

Bảng 2.10: Các bộ phận nhà được phép nhô ra

Độ cao so với mặt hè (m)

Bộ phận được nhô ra

Độ vươn tối đa (m)

Cách mép vỉa hè tối thiểu (m)

≥ 2,5

Gờ chỉ, trang trí

0,2

 

≥2,5

Kết cấu di động:

Mái dù, cánh cửa

 

1,0m

≥3,5

Kết cấu cố định (phải nghiên cứu quy định trong tổng thể kiến trúc khu vực):

 

 

 

- Ban công mái đua

 

1,0

 

- Mái đón, mái hè phố

 

0,6

 2.8.11. Phần nhà được xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng trong trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào sau chỉ giới đường đỏ

+ Riêng ban công được nhô quá chỉ giới xây dựng không quá 1,4m và không được che chắn tạo thành buồng hay lô-gia.”

Như vậy dựa vào quy định trên thì bạn có thể xac định được việc xây dựng của gia đình mình.

2.2.Thứ hai về vấn đề tôi có được phép mở  cánh cửa chính mở ra ngoài mặt ngõ ép vào giáp tường nhà tôi không hay phải mở cách cửa vào trong nhà?

Căn cứ Điều 271 Bộ luật dân sự năm 2005:

“Điều 271. Hạn chế quyền trổ cửa

1. Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Mái che trên cửa ra vào, cửa sổ quay ra đường đi chung phải cách mặt đất từ 2,5 mét trở lên.

Căn cứ khoản 2.8.12 Điều 2.8 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD:

2.8.12. Quan hệ với các công trình bên cạnh:

Công trình không được vi phạm ranh giới:

- Không bộ phận nào của ngôi nhà kể cả thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất (móng, đường ống), được vượt quá ranh giới với lô đất bên cạnh;

- Không được xả nước mưa, nước thải các loại (kể cả nước ngưng tụ của máy lạnh), khí bụi, khí thải sang nhà bên cạnh.”

Như vậy theo quy định của pháp luật thì bạn được phép mở cửa chính không quy định cụ thể như thế nào nên trong trường hợp này bạn được phép xây dựng nhưng phải đảm bảo tuân theo giấy phép xây dựng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật MInh KHuê