Nhà thầu thứ nhất (nhà thầu X) và cũng là đại lý của hãng sản xuất (hãng H) và có giấy ủy quyền của chính hãng H ủy quyền cho họ trực tiếp được bán đúng sản phẩm và model đó cho chính gói thầu của cơ quan A. Nhà thầu thứ hai (nhà thầu Y) có giấy ủy quyền của một đại lý khác (cũng là đại lý của hãng H) ủy quyền cho họ bán sản phẩm của hãng đó để tham gia gói thầu của cơ quan A.

Câu hỏi được đặt ra là:
*
Giấy ủy quyền của nhà thầu Y do đại lý kia ủy quyền có hợp lệ và đủ tư cách để tham gia gói thầu hay không? (Trong hồ sơ mời thầu có ghi  là phải có Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối).
* Trường hợp nếu giấy ủy quyền của nhà thầu Y là hợp lệ thì có cần xem xét tư cách của đại lý kia để xác định Giấy ủy quyền của họ do hãng H cấp có đúng là thật hay giả không? (vì độc quyền thường chỉ có 1 đại lý tại một vùng địa lý nhất định); và họ có được hãng sản xuất cho phép ủy quyền như vậy hay không? Vì thường khi hãng sản xuất đã chỉ định cho phép một đại lý nào đó (là đại lý độc quyền cấp 1) tham gia trực tiếp cụ thể một gói thầu nào đó thì sẽ không cho phếp bất cứ một đơn vị nào thứ hai được tham gia cùng gói thầu đó nữa!? Bên cạnh đó, trong Luật Thương mại có ghi rõ tại điều 169 khoản 2 mục 4 quy định: "Điều 169. Các hình thức đại lý

1. Đại lý bao tiêu là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý.

2. Đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định.

3. Tổng đại lý mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý.

Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc. Các đại lý trực thuộc hoạt động dưới sự quản lý của tổng đại lý và với danh nghĩa của tổng đại lý.

4. Các hình thức đại lý khác mà các bên thỏa thuận."
Như vậy thì đại lý kia chỉ được phép phân phối đến tay người tiêu dùng (tham gia đấu thầu gói thầu trên) chứ không được ủy quyền cho nhà thầu Y; hoặc nếu có thì phải xuất trình được giấy chứng nhận đã thỏa thuận với hãng H là được phép phân phối sản phẩm cho các công ty lẻ khác để bán.

*Có thể gửi yêu cầu bằng công văn đến hai nhà thầu nói trên yêu cầu họ làm rõ vấn đề Giấy ủy quyền đó hay không? (theo Luật đấu thầu thì được phép yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu-Điều 36 khoản 2, 3 Luật đấu thầu sửa dổi năm 2009).
Rát mong nhận được sự chỉ bảo và giúp đỡ của anh sớm để chúng em có thể học hỏi thêm kinh nghiệm.Trân trọng cảm ơn anh!

Người gửi: Huong Ngo

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900 6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Công ty Luật Minh Khuê. Tôi xin tư vấn tình huống của bạn như sau.

Pháp luật về đấu thầu hiện nay chưa có những quy định cụ thể về tư cách chủ thể của bên dự thầu do đó để giải quyết được tình huống về đấu thầu này cần làm rõ hai vấn đề là :

  Thứ nhất, về tư cách đại lý của đại lý ủy quyền cho nhà thầu  Y (tạm gọi là Z). Như bạn đã trình bày, nếu Công ty H đã ủy quyền cho đại lý X là đại lý độc quyền thì công ty H không thể tiếp tục ủy quyền cho đại lý Z làm đại lý cho mình trong cùng khu vực địa lý nữa theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 Luật Thương mại 2005. Do đó, cần xem xét đến hợp đồng đại lý do Công ty H ký kết với đại lý Z, vì là hợp đồng đại lý nên hợp đồng này phải được ký kết bằng hình thức văn bản.

  Thứ hai, trường hợp đại lý Y đúng là được Công ty H ủy quyền làm đại lý thì việc đại lý Z có quyền ủy quyền cho đại lý Y hay không phụ thuộc vào sự thỏa thuận của Công ty H và đại lý Y thể hiện trong Hợp đồng đại lý, nếu trong thỏa thuận này, Đại lý Y có quyền uỷ quyền cho đại lý khác thay mình tham gia đấu thầu hoặc thực hiện các hành vi mua bán thương mại khác thì hợp đồng ủy quyền này hoàn toàn hợp pháp. 

 Chúc bạn thành công, 

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT