Bước 1: Tôi đã cho bà con trong hẻm làm thư phản ánh lên UBND phường và Phường có cử cán bộ xuống làm việc với hộ có đất đang xây dựng mà không có sự kết hợp bà con trong hẻm  ( theo phản ánh của bà con là hộ có đất này có sự hối lộ tiền bạc cho cán bộ thụ lý không minh bạch gì trong đó) và rồi mây hôm sau gia đình này lại xây dựng tiếp.Trên sự việc tiếp diễn đó Bà con người dân trong hẻm đã làm đơn khiếu nại lên UBND phường ngày 10.02.2015 : " Nhưng theo tôi hiểu sự vụ này UBND phường phải trả lời bà con trong phạm vi 30 ngày vì không có gì đặc biệt". Nhưng đến nay gia đình xây dựng bờ rào đã xây xong bờ rào, UBND phường cũng không có hành động hay biểu hiện can thiệp hoặc giải thích rõ cho bà con trong hẻm rõ là sự việc đúng sai thế nào? Vì vây chúng tôi muốn khởi kiện sự việc nêu trên.Kính mong luật sự giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.T.S

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn khởi kiện về tranh chấp đất đai

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi: 1900 6162

Trả lời:

Đối với câu hỏi của bạn công ty xin hộ trợ bạn trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý.

Luật đất đai 2013.

Luật khiếu nại 2011.

Nội dung trả lời.

Căn cứ vào điều 202 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

" Điều 202. Hòa giải tranh chấp đất đai

1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.

5. Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất."

Căn cứ vào điều 204 Luật đất đai 2013 quy định chụ thể như sau:

"  Điều 204. Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai

1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính."

 Căn cứ vào điều 28 Luật khiếu nại 2011 quy định cụ thể như sau:

Điều 28. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý."

Đối với trường hợp của bạn thì bạn phải gửi đơn yêu cầu Ủy Ban nhân dân xã, phường, thị trấn hòa giải vụ việc tranh chấp đất đai theo đúng quy định của pháp luật về đất đai cụ thể quy định tại điều 202 luật đất đai và thời hạn thực hiện việc hòa giải là 45 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

 Trong trường hợp nhận được đơn mà trong thời gian quy định Ủy ban nhân xã không tiến hành hòa giải thì như vậy Ủy ban nhân dân xã đã không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và bạn có thể khiếu nại hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân xã và thời hạn 30 ngày mà bạn không nhận được quyết định giải quyết khiếu nại giải quyết lần đâù đối với tranh chấp của bạn thì bạn có thể tiếp tục khiếu nại lên cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý cơ quan giải quyết khiếu nại lần đầu.

Việc khởi kiện tranh chấp ra tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự thì bạn có thể làm đơn khởi kiện ra tòa án nhân dân cấp Huyện nơi có tranh chấp đất đai để giải quyết tranh chấp của mình.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI.