Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật đất đai năm 2013 

2. Phân tích nội dung

Do những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi là chưa đủ để xác định xem trường hợp của bạn có được bồi thường hay không, nên chúng tôi sẽ đưa ra căn cứ được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để bạn tham khảo.

Theo quy định tại khoản 1 ĐIều 74 Luật đất đai năm 2013 thì về nguyên tắc, người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân sẽ được bồi thường khi bị nhà nước thu hồi đất nếu có đủ các điều kiện sau:

- Đất bị thu hồi vì mục đích an ninh, quốc phòng; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

- Đất bị thu hồi là không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất được nhà nước giao để quản lý.

- Người sử dụng đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Trong trường hợp này, nếu mảnh đất mà bạn nhắc đến thỏa mãn được các điều kiện trên thì khi bị Nhà nước thu hồi, bạn sẽ được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng hoặc được bồi thường bằng tiền trong trường hợp không có đất để bồi thường.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai