Nhưng diện tích thực tế để xây nhà là 27.5m2 (Đất không được vuông vắn, chiều rộng 1 đầu là 3m, một đầu là 2,7m) và có 11m2 chung làm đường vào nhà của 2 bên. Đến bây giờ mình vẫn chưa tách được sổ đỏ. Mình muốn nhờ công ty tư vấn giúp mình xem mình có thể tách sổ được không?

Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: N.P

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn tách sổ đỏ khi mua đất không công chứng ? 

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi số: 1900 6162

Trả lời:

Đối với câu hỏi của bạn công ty luật MINH KHUÊ xin hỗ trợ bạn trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Bộ luật Dân sự 2005

Luật đất đai 2013

Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội

2. Nội dung trả lời

Căn cứ vào khoản 2 điều 689 Bộ luật dân sự 2005 quy định về hình thức chuyển quyền sử dụng đất.

Điều 689. Hình thức chuyển quyền sử dụng đất

1. Việc chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện thông qua hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

3. Việc thừa kế quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 733 đến Điều 735 của Bộ luật này."

Căn cứ điểm a khoản 3 điều 167 Luật đất đai 2013 quy định cụ thể như sau:

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;"

Đối với trường hợp của bạn nếu bạn không thực hiện việc công chứng hợp đồng mua bán đất đai thì bạn sẽ không được thực hiện thủ tục tách thửa sau này được.

Và đối với câu hỏi về việc tách thửa của bạn thì căn cứ vào điểm a điểm b khoản 1 điều 5 của Quyết định 22/2014/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội quy định cụ thể như sau:

Điều 5. Điều kiện về kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép và không được phép tách thửa và việc xử lý đối với thửa đất ở có kích thước, diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu

1. Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

a) Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên;

b) Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% mức tối thiểu của hạn mới giao đất ở mới quy định tại Điều quy định này đối với các xã còn lại."

Như vậy, đối với trường hợp của bạn nếu bạn không thực hiện việc mua bán đất theo đúng thủ tục là việc lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì bạn không thể thực hiện theo thủ tục tách thửa. Trong trường hợp nếu bạn thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng thủ tục và đúng quy định của pháp luật thì bạn có thể thực hiện thủ tục tách thửa theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là những tư vấn của công ty đối với vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ của công ty chúng tôi.

Trân trọng. 

Bộ phận tư vấn luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê