Xin trân trọng cám ơn! 

Người gửi: CBN

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Đất đai của công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất theo luật mới ?

Luật sư tư vấn Luật Đất đai, gọi: 1900 6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Đối với trường hợp của bạn, tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Luật đất đai 2013

- Luật đất đai 2003

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật đất đai 2003

Nội dung trả lời:

Vì mảnh đất bạn mua vào năm 2008 nên hợp đồng chuyển nhượng trong trường hợp này sẽ do Luật đất đai 2003 điều chỉnh.

Theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 127 Luật đất đai năm 2003 và Điểm b Khoản 1 Điều 119 Nghị định 181/2004 thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất. Pháp luật chỉ công nhận các giao dịch mua bán bằng giấy tay thực hiện trước ngày 1/7/2004 (ngày Luật đất đai 2003 có hiệu lực).

Như vậy, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của chủ đất với bạn không được pháp luật thừa nhận do không tuân thủ về mặt hình thức (giai dịch mua bán đất bằng giấy viết tay).

Điều 67 Luật đất đai 2013 quy định về thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

"1. Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

2. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất.

3. Người có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

4. Khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công khai, người có đất thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất."

Theo như bạn trình bày thì mảnh đất này đã có biên bản làm việc thu hồi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Như vậy, trường hợp này bạn sẽ không được phép tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất nữa. Bạn cần liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện nơi có đất để được hướng dẫn và giải đáp cụ thể hơn.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai