Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: D.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục khiếu nại, tố cáo hành vi lấn chiếm đất ? 

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi số: 1900 6162

Trả lời:

 

Chào bạn cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Công ty chúng tôi.  Vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật Đất đai năm 2013

Luật Khiếu nại năm 2011

Luật Tố cáo năm 2011

Nội dung trả lời:

1. Căn cứ vào Điều 166 và Điều 170 Luật Đất đai năm 2013 có quy định như sau:

Điều 166. Quyền chung của người sử dụng đất

1. Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.

3. Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp.

4. Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp.

5. Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình.

6. Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này.

7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.

Điều 170. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất

1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất.

5. Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan.

6. Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất.

7. Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng.

Trường hợp của bạn thì người hàng xóm đã vi phạm quy định của pháp luật cụ thể là vi phạm nghĩa vụ khi sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 170 như trên. Như vậy khi người hàng xóm có hành vi vi phạm thì bạn có quyền được khiếu nại, tô cáo hành vi đó theo quy định tại Khoản 7 Điều 166 như trên.

 2. Về trình tự thủ tục làm đơn khiếu nại theo quy định tại Điều 204 và Điều 205 Luật Đất đai có quy định:

Điều 204. Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai

1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 205. Giải quyết tố cáo về đất đai

1. Cá nhân có quyền tố cáo vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai.

2. Việc giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo.

Theo quy định tại Điều 204 như trên thì bạn có thể thực hiện việc khiếu nại về đất đai với cơ quan có thẩm quyền theo trình tự, thủ tục được quy định cụ thể trong  Chương II, Mục 1 và Mục 2 của Luật Khiếu nại năm 2011. Bạn có thể tham khảo mẫu đơn của Công ty chúng tôi khi tiến hành khiếu nại về đất đai như sau:

---------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     -------------
                                                                                          .........ngày......tháng.......năm............
 
                                         

ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BỊ LẤN CHIẾM ĐẤT
                                          

 
                         Kính gửi :    UBND Xã................Huyện...............Tỉnh.................
 
 Tôi tên là ............................................ Sinh năm...........................................................................
 Địa chỉ :..........................................................................................................................................
 Xin trình bày sự việc như sau :

 Ngày ....... tháng.......năm......... tôi được cấp GCNQSDĐ số.........................................................
 tại thửa............. Sau khi điều chỉnh do tôi chuyển nhượng 80m2 cho Ông ( bà )..........................
 theo hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ ngày...... tháng......năm............ thì thửa.............................
 của tôi còn lại.................m2, cụ thể theo bản đồ địa chính thể hiện trên GCNQSDĐ thì thửa
 ..................... có kích thước còn lại là chiều ngang mặt tiền 3,5 mét, chiều dài 19,2 mét, chiều
 ngang mặt hậu 3,5 mét. Thế nhưng hiện nay mặt hậu thửa ....... của tôi chỉ còn 2,5 mét vì đã bị
 bà ( ông ), ngụ tại số......... đường........ấp.......xã........huyện.......tỉnh, là người sử dụng đất liền 
 kề lấn chiếm.
Vậy nay tôi làm đơn này kính xin UBND Xã.........Huyện..............Tỉnh.........................................
 xử lý hành vi lấn chiếm đất đai của bà ( ông ) để trả lại cho tôi đủ mặt hậu thửa...........................
 là 3,5 mét như Nhà nước đã công nhận QSDĐ hợp pháp cho tôi.
 Tôi gửi kèm theo đơn GCNQSDĐ số...........................ngày..........tháng...năm..............................
 Kính mong quí cơ quan nhanh chóng giải quyết, tôi xin thành thật biết ơn.
                                                                                                               Kính đơn

Đối với thủ tục tố cáo theo quy định tại Điều 205 thì bạn thực hiện thurt tục này theo quy định của pháp luật về tố cáo. Tuy nhiên trường hợp của bạn người vi phạm pháp luật ở đây là người hàng xóm có hành vi lấn chiếm đất nên không thuộc đối tượng của Luật Tố cáo, cụ thể:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo.

Như vậy việc tố cáo đặt ra đối với các chủ thể được quy định như trên, người hàng xóm của bạn không thuộc các đối tượng này. Trong trường hợp này bạn có thể khiếu nại, khiếu kiện theo quy định tại Điều 204 như trên.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Công ty chúng tôi, hy vọng chúng tôi đã giải đáp được vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn tin tưởng sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn luật Đất đai.