Em xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: N.N.A

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

Trả lời:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty chúng tôi. Thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai

Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Nội dung tư vấn:

1) Thủ tục mở đường mà phòng tài nguyên và môi trường yêu cầu là làm thỏa thuận về lối đi của mảnh đất này để ghi vào trong giấy chứng nhận. Để thực hiện thủ tục này thì trước hết bạn cần phái có biên bản thỏa thuận với chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho bạn một phần đất làm lối đi ra đường công cộng. Biên bản này sẽ làm căn cứ để ghi nhận về lối đi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo như bạn trình bày, hiện tại phía trước mảnh đất này đã có một lối đi do người chủ cũ tự mở. Tuy nhiên do lối đi này không nằm trong mảnh đất của bạn mà đi qua mảnh đất liền kề nên để ghi nhận lối đi này vào giấy chứng nhận thì cần phải có biên bản thỏa thuận như đã nói ở trên. Theo Điều 275 Bộ luật dân sự 2005 thì nếu mảnh đất của bạn bị bao bọc bởi các mảnh đất khác mà không có lối đi ra thì bạn có quyền yêu cầu chủ sử dụng mảnh đất liền kề dành cho bạn một lối đi ra đường công cộng:

"Điều 275. Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề  

1. Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó. Người được dành lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề, nếu không có thoả thuận khác.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thoả thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định.

3. Trong trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù."

Khi bạn làm thủ tục chuyển mục đích thành đất ở, bạn phải đăng ký biến động đất đai để xin điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thêm phần thể hiện lối đi theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

2) Khi làm thủ tục đăng ký biến động này, bạn sẽ phải nộp lệ phi chứng nhận đăng ký biến động về đất đai do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có mảnh đất đó quyết định nhưng không quá 28.000 đồng. Nội dung này được quy định tại thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI