Hiện tại, vợ chồng em cùng 1 người B muốn mua lại mảnh đó, mỗi người 52m2. Theo như anh A nói thì sẽ viết giấy nhượng quyền để bọn e đến kho bạc nhà nước nộp tiền và làm sổ đỏ. Sau khi sổ đỏ hoàn thành sẽ làm 1 sổ đỏ chung. 2-3 năm sau thì sẽ tách sổ cho mỗi nguồi 50m2.

Thú thực, vợ chồng em là người ở quê. Hiểu biết về vấn đề này không nhiều, đặc biệt là vấn đề giấy tờ pháp luật. Chúng em rất sợ bị lừa tiền, vì bây giờ cò đất rất nhiều.

Em rất mong nhận được sự tư vấn của luật sư để có được các khâu và quy trình làm thu tục giấy tờ  1 cách rõ ràng rành mạch và không lo bị lừa.

Em chân thành cảm ơn luật sư!

Người gửi: Trần Thu Trang

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục mua lại đất đấu giá

Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số:   1900 6162

 

Trả lời:

1.Cơ sở pháp lý

- Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội;

- Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

2.Nội dung trả lời

Căn cứ khoản 1 Điều 168 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 168. Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.”

Căn cứ khoản 1 Điều 188 Luật đất đai năm 2013:

“MỤC 5. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Căn cứ khoản 1 Điều 64 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

“Điều 64. Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

1. Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải được người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự ký tên.”

Căn cứ Điều 689 Bộ luật dân sự năm 2005:

“Điều 689. Hình thức chuyển quyền sử dụng đất

1. Việc chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện thông qua hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

3. Việc thừa kế quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 733 đến Điều 735 của Bộ luật này.”

Như vậy theo quy định nêu trên thì thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thì diện tích đất trên phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật đất đai năm 2013.Thủ tục:

Bước 1: Hai bên tiến hành lập hợp đồng mua bán có chứng thực hoặc công chứng tại cơ quan có thẩm quyền

Bước 2: Tiến hành thủ tục sang tên để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thời hạn giải quyết:

Căn cứ điểm l khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

“l) Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày;”

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh KHuê 

--------------------------------------------

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá;