Qua tìm hiểu tôi biết khu vực này không có giải toả. Bà B cũng không muốn tách thửa bởi không có nhu cầu. Hiện tại tôi có giấy tờ mua bán đất của bà B giấy tờ đóng thuế quyền sử dụng đất trong 5 năm gần đây. Tôi muốn hỏi : Tôi có thể tự mình tách thửa và làm sổ được không ? Tôi cần chuẩn bị giấy tờ gì, thủ tục như thế nào để có thể làm sổ được ?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật đất đai của công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900 6162

 

Trả lời:

Chào bác, cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Vấn đề của bác chúng tôi xin được giải đáp như sau:

I - Cơ sở pháp lý

Luật Đất đai năm 2013  

Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Đất đai 2013.

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường về hồ sơ địa chính.

II - Trả lời

Để có thể tách thửa và xin cấp sổ đỏ bác phải có Hợp đồng ủy quyền về việc tách thửa và xin cấp sổ đỏ. Trong đó, bà Liêm là người ủy quyền - với tư cách là người đứng tên trên sổ đỏ, bác là người được ủy quyền để thực hiện thủ tục xin tách thửa và cấp sổ đỏ đối với diện tích đất của bác. Hợp đồng ủy quyền này phải được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc được chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn. Sau khi đã có hợp đồng ủy quyền thực hiện thủ tục tách thửa và xin cấp sổ đỏ, bác có thể thực hiện thủ tục này tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Luật Đất đai 2013 quy định khi tách thửa đất thì diện tích đất được tách phải đáp ứng điều kiện về diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Do bác không cung cấp cụ thể diện tích đất của bác đang ở địa phương nào nên chúng tôi không xác định được chính xác, tuy nhiên khoản 1 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai quy định về việc tách thửa đối với diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa như sau:

"1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất".

Về thủ tục tách thửa và xin cấp sổ đỏ, Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

"1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa.

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính yêu cầu hồ sơ cần có:

- Đơn đề nghị tách thửa.

- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã".

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định thời hạn giải quyết yêu cầu tách thửa là không quá 20 ngày.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi, rất mong có thể giải đáp được thắc mắc của bác.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ.